Bezwaar indienen voor bedrijven

Informatie over het indienen van bezwaar leest u op de pagina over Bezwaar en beroep.

Aanvraag

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen:

  • U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het besluit indienen. 
  • U moet de datum, handtekening, uw naam en uw adres op het bezwaarschrift zetten. 
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom. 
  • Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, kunt u het  (als dit mogelijk is)  voor een bepaalde datum herstellen.

Bezwaarschrift indienen via eHerkenning (bedrijven)externe-link-icoon

Per post

Dient u uw bezwaarschrift niet digitaal in? U kunt het per post sturen naar:

Gemeente Zwolle
Administratie Bezwaarschriften
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Contact

Heeft u vragen over het indienen van bezwaar? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon