Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag is een bewijs van goed gedrag. Meestal moet u hiervoor naar het Stadskantoor. Soms zet de organisatie die u vraagt om de VOG het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.
Er zijn commerciële bedrijven die aanbieden de aanvraag voor u in te dienen. Houd er rekening mee dat u dan soms (veel) meer betaalt dan wanneer u aanvraagt bij de gemeente of (met DigiD) via de gemeentelijke website!

Aanvraag

U kunt op 2 manieren een VOG aanvragen:

  • digitaal: de organisatie die u om de VOG vraagt, zet het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.
  • via de gemeente: heeft de organisatie die u vraagt om de VOG geen digitaal aanvraagformulier voor u klaargezet? Of is er geen organisatie die u om de VOG vraagt? Dan doet u uw aanvraag op het Stadskantoor. Daarvoor maakt u een afspraak.

Meenemen

Kunt u niet digitaal aanvragen? Dan maakt u een afspraak om de aanvraag te doen op het stadskantoor. U neemt mee:

Wanneer ontvangt u uw VOG?

U krijgt de VOG binnen 8 weken toegestuurd.

Kosten

De Verklaring Omtrent Gedrag kost: € 41,35

Bijzonderheden

Iemand machtigen?

U mag iemand schriftelijk machtigen.

  • Schrijf/typ een briefje waarin u aangeeft wie u machtigt om de aanvraag in te dienen.
  • Zet beiden uw handtekening.
  • Geef een goed leesbare kopie van uw legitmatiebewijs mee aan de gemachtigde
  • De gemachtigde moet zich bij de aanvraag legitimeren en een (kopie) van een legitimatiebewijs meenemen van degene voor wie de VOG wordt aangevraagd.

Woont u in het buitenland?

Dan dient u uw aanvraag rechtstreeks in bij de dienst Justisexterne-link-icoon.

VOG nodig voor vrijwilligerswerk?

Bij sommige soorten vrijwilligerswerk is de aanvraag gratis. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werkenexterne-link-icoon. En voor vrijwilligers die (gaan) werken bij een sportvereniging waar kwetsbare mensen sportenexterne-link-icoon. U vraagt dan rechtstreeks aan bij de dienst Justis.

Rechtspersoon?

Bedrijven die hun integriteit moeten tonen aan partners, bedrijven of overheden, vragen een VOG voor rechtspersonenexterne-link-icoon (VOG RP) aan. Dit geldt niet voor zzp’ers: die vragen altijd een gewone VOG aan (voor natuurlijke personen dus).