vinkje iconVerklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag is een bewijs van goed gedrag. Meestal moet u hiervoor naar het Stadskantoor. Soms zet de organisatie die u vraagt om de VOG het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.
Er zijn commerciële bedrijven die aanbieden de aanvraag voor u in te dienen. Houd er rekening mee dat u dan soms (veel) meer betaalt dan wanneer u aanvraagt bij de gemeente of (met DigiD) via de gemeentelijke website!

Aanvraag

U kunt op 2 manieren een VOG aanvragen:

  • digitaal: de organisatie die u om de VOG vraagt, zet het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.
  • via de gemeente: heeft de organisatie die u vraagt om de VOG geen digitaal aanvraagformulier voor u klaargezet? Of is er geen organisatie die u om de VOG vraagt? Dan doet u uw aanvraag op het Stadskantoor. Daarvoor maakt u een afspraak.

Meenemen

Kunt u niet digitaal aanvragen? Dan maakt u een afspraak om de aanvraag te doen op het stadskantoor. U neemt mee:

Wanneer ontvangt u uw VOG?

U krijgt de VOG binnen 8 weken toegestuurd.

Kosten

De Verklaring Omtrent Gedrag kost: € 41,35

Bijzonderheden

Iemand machtigen?

U mag iemand schriftelijk machtigen.

  • Schrijf/typ een briefje waarin u aangeeft wie u machtigt om de aanvraag in te dienen.
  • Zet beiden uw handtekening.
  • Geef een goed leesbare kopie van uw legitmatiebewijs mee aan de gemachtigde
  • De gemachtigde moet zich bij de aanvraag legitimeren en een (kopie) van een legitimatiebewijs meenemen van degene voor wie de VOG wordt aangevraagd.

Woont u in het buitenland?

Dan dient u uw aanvraag rechtstreeks in bij de dienst Justis.

VOG nodig voor vrijwilligerswerk?

Bij sommige soorten vrijwilligerswerk is de aanvraag gratis. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken. En voor vrijwilligers die (gaan) werken bij een sportvereniging waar kwetsbare mensen sporten. U vraagt dan rechtstreeks aan bij de dienst Justis.

Rechtspersoon?

Bedrijven die hun integriteit moeten tonen aan partners, bedrijven of overheden, vragen een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aan. Dit geldt niet voor zzp’ers: die vragen altijd een gewone VOG aan (voor natuurlijke personen dus).