Vervangen onveilige populieren

De gemeente Zwolle is trots op haar groene uitstraling. Daarom zijn we zuinig op de ruim 72.000 bomen in de stad. De conditie van veel populieren in Zwolle is de laatste jaren helaas door ouderdom sterk verslechterd. Hierdoor kunnen grote takken spontaan afbreken. Dit levert onveilige situaties op voor bewoners, wandelaars, fietsers en automobilisten die elke dag onder de bomen lopen en rijden. De onveilige bomen maken plaats voor gezonde jonge populieren of andere boomsoorten die de komende jaren kunnen uit gaan groeien tot grote bomen.

Gemeente Zwolle vervangt onveilige populieren

Vragen en antwoorden

Populieren hebben zachter hout en groeien snel. Ze worden zwakker en kwetsbaar als ze ouder worden. Hierdoor breken er afhankelijk van type populier en leeftijd makkelijk grote takken af, zelfs op een bijna windstille dag. Als de populieren de herkenbare doorbuigende takken als teken van zwakte laten zien, is snoei vaak geen duurzame oplossing. Daarom vervangt de gemeente deze onveilige bomen.

In 2018 heeft onderzoeksbureau Cobra Adviseurs een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle populieren in Zwolle. Ruim 2.500 populieren zijn daarbij onderzocht. Het onderzoeksrapport laat zien hoe de populieren eraan toe zijn. Hierdoor kan de gemeente beter inschatten welke problemen ze met de bomen kan verwachten. Door dit onderzoek weten we voor de middellange termijn precies welke populieren we extra goed in de gaten moeten houden.

Een belangrijk verschil tussen populieren en andere boomsoorten is dat populieren snel groeien en, in verhouding met andere bomen, vroeg beginnen af te takelen. De populier was in de jaren vijftig en zestig populair bij stedenbouwers. Een snelgroeiende boom die gekweekt was voor de klompenindustrie en goed van pas kwam bij het groener en minder kaal maken van nieuwe wijken. Nu blijkt dat deze boomsoort op een leeftijd van een jaar of 35 takken laat vallen. Dat is een probleem in heel Nederland. Op de website van de Universiteit van Wageningenexterne-link-icoon leest u hoe u takbreuk kunt herkennen.

De meeste slechte populieren zijn reeds gekapt. We houden de veiligheid van de bomen goed in de gaten. Voor dit jaar blijkt uit nader onderzoek dat er weer een aantal populieren gekapt moeten worden. U ontvangt een brief wanneer onveilige populieren in uw nabije woonomgeving worden vervangen.

Op de onderstaande kaart ziet u de onveilige populieren in buurten, wijken en toegangswegen. De groene punten op de onderstaande kaart geven locaties van onveilige populieren aan. Kaart onveilige populierenexterne-link-icoon.

Op de meeste locaties gaan we jonge populieren terug planten. Op een aantal locaties komen andere boomsoorten terug om de biodiversiteit van het groen in onze stad te vergroten. Wanneer het terug planten op dezelfde locatie niet mogelijk is, zoeken wij naar andere alternatieven zoals het terug planten elders in de stad. 

Populieren hebben heel zacht hout. Er zijn daarom te weinig mogelijkheden om het hout van de gekapte bomen ergens anders voor te gebruiken. Het vrijkomende hout wordt veelal gebruikt in de klompenproductie en palletindustrie.

Voor de toekomst gaat de gemeente onderzoeken of het overgebleven hout in grote aantallen gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het maken van gevelplaten.

Ieder jaar laten wij onderzoeken hoe de populieren in de stad eraan toe zijn. Met deze informatie maken we een lijst met bomen die we in het komende winterseizoen moeten vervangen.

De gemeente bespreekt de plannen voor het kappen van de bomen met belangengroepen Zwolle Groenstad en Natuurplatform Zwolle. De buurtbewoners in de omgeving van de onveilige populieren krijgen daarna een brief over de plannen. Hebt u vragen over populieren in Zwolle, neem dan contact op met Theo Wolters via 14038 of stuur een bericht naar populieren@zwolle.nl.