Visie op Hanzeland

Betrokken bewoners, eigenaren en partners in het gebied hebben zich verenigd in de Vrienden van Hanzeland. De Vrienden voelen zich verantwoordelijk om de duurzame transformatie van Hanzeland gekoppeld aan alle infrastructurele ontwikkelingen in het spoorgebied te realiseren. Er is een mooie verbinding gemaakt, een breder draagvlak gecreëerd via de Spoorcafés en individuele ambities zijn verworden tot een gezamenlijke ambitie.

De visie van de Vrienden van Hanzeland is verwoord in het Inspiratiedocument Visie op Hanzelandexterne-link-icoon.