default iconVoorleesbrief Brief bewoners gereguleerd – 8 september 2023

Beste meneer/ mevrouw,

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren voor een deel van de Indische Buurt en Hogenkamp. Ook uw adres valt daarbinnen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Waarom dit besluit?

In de Pelmolenstraat, de straten daaromheen en een deel van de Indische Buurt is er veel parkeeroverlast. Dat zorgt voor onveilige situaties en irritatie. De overlast is hier het grootst. Door betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren, verwachten we dat de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt verbetert.

Hoe is het besluit genomen?


We hebben zoveel mogelijk informatie opgehaald. Begin februari van dit jaar stuurden wij u een brief over de plannen. We hebben met verschillende buurtbewoners gesproken. Dat hebben we gedaan tijdens een inloopbijeenkomst op 14 februari maar ook door persoonlijke gesprekken te voeren omdat we reacties ontvingen en een brief met handtekeningenlijst.

Het college heeft gekeken naar alle informatie. Er is gekeken naar de klachten van bewoners met overlast en de reacties van bewoners zonder overlast. Daarna hebben ze het besluit genomen.
 

Wat betekent het besluit voor u?

In bijlage 1 staat een kaart van het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd. Uw adres valt hieronder.                                     

Het betaald parkeren en parkeervergunningen gaat in op 1 maart 2024. Daarvoor plaatsen we parkeerautomaten en borden in de wijk.  

Vanaf 1 februari 2024 kunt u een parkeervergunning en/of een bezoekersvergunning aanvragen. Dat kan op www.zwolle.nl/parkeerloket. In bijlage 2 staat meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden.

Bent u het niet eens met het collegebesluit?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. Bij deze brief zit informatie (bijlage 3) waarin staat hoe u dit doet.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar telefoonnummer 14038. Wij zijn iedere maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: parkeren@zwolle.nl. Of vul het formulier in op www.zwolle.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

 

André van de Kraats

Afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.  

Bijlagen

1. Kaart gebied betaald parkeren en parkeervergunningen

2. Informatie over parkeren met een vergunning en betaald parkeren

3. Informatie over bezwaar maken

Bijlage 1: Kaart gebied betaald parkeren en parkeervergunningen

Voor het gebied binnen de blauwe lijn geldt per 1 maart 2024 betaald parkeren en parkeervergunningen.

Bijlage 2: Informatie over parkeren met een vergunning en betaald parkeren  

Wanneer moet ik betalen voor het parkeren en geldt de parkeervergunning?

Het betaald parkeren geldt op:

 • Maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur.
 • Donderdagavond tot 21.00 uur.
 • Zondag tussen 13.00 en 17.00 uur

Op deze momenten geldt ook uw parkeervergunning.

Op nieuwjaarsdag, tijdens Pasen, Pinksteren, Kerst en Hemelvaartsdag is het parkeren gratis.

Hoeveel kosten de vergunningen in 2023?

 • Voor bewoners: eerste parkeervergunning        € 63
 • Voor bewoners: tweede parkeervergunning       € 130,20
 • Voor bedrijven: eerste parkeervergunning         € 114
 • Voor bedrijven: tweede parkeervergunning        € 174
 • Bezoekersvergunning                                      € 13,30


De bedragen worden elk jaar aangepast. In november 2023 worden de tarieven bekend voor 2024. Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn, staan ze op onze website, www.zwolle.nl/parkeertarieven.

Hoeveel kost betaald parkeren?

In 2023 kost het € 1,30 per uur met een maximum van 2 uur.

Ik woon in het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunning wordt ingevoerd en wil een parkeervergunning aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie personen) op een adres in parkeersector 3 (Hogenkamp-Indische Buurt).
 • U heeft een auto of motor. Die staat op uw naam. Heeft u een leaseauto of auto van uw werkgever? Dan moet u dit aantonen met een leasecontract en/of werkgeversverklaring.
 • U heeft geen eigen parkeerruimte.
 • U heeft geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Kan ik 2 parkeervergunningen op mijn naam aanvragen?

Nee, dat kan niet.

Ik vraag zelf een parkeervergunning aan. Kan mijn huisgenoot ook een vergunning aanvragen?

Ja, dat kan. Uw huisgenoot moet dan voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan. En uw huisgenoot moet zelf een eigen auto of motor hebben.

Ik heb een bedrijf in het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd en wil een parkeervergunning aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

 • Het bedrijf is gevestigd en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op een adres in parkeersector 3 (Hogenkamp-Indische Buurt).
 • De vergunning is voor de eigenaar of dagelijks leidinggevende van het bedrijf.
 • Uw auto of motor staat op naam van het bedrijf of op naam van de eigenaar of dagelijks leidinggevende.
 • Uw bedrijf heeft geen eigen parkeergelegenheid.
   

Kan ik 2 vergunningen voor mijn bedrijf aanvragen?

Ja, dat kan. U moet dan voldoen aan de voorwaarden voor bedrijven die hierboven staan.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Dat kan via www.zwolle.nl/parkeerloket.

Bewoners kunnen inloggen met DigiD en bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning (beveiligingsniveau EH3).

Waar mag ik parkeren met een vergunning?

U mag parkeren op de openbare parkeerplaatsen in sector 3 (Hogenkamp–Indische Buurt). Zie ook de kaart in bijlage 1.

Wat zijn de voorwaarden voor een bezoekersvergunning?

Per adres kunt u 1 bezoekersvergunning aanvragen. Dat kan via www.zwolle.nl/parkeerloket.

Uw bezoek kan hiermee maximaal 18 uur per week parkeren op de openbare parkeerplaatsen in sector 3 (Hogenkamp-Indische Buurt). Daarvoor moet u uw bezoek aanmelden, zodat bekend is dat zij parkeren met een bezoekersvergunning. Dit regelt u op www.zwolle.nl/bezoekersparkeren. Op deze site kunt u uw bezoek ook afmelden. U kunt er ook meerdere kentekens tegelijk aanmelden.
U hoeft uw bezoek alleen aan te melden op momenten dat betaald parkeren geldt.
 

 Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken

Bent u het niet eens met het collegebesluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14038. Een medewerker van het team Parkeren neemt dan samen met u het besluit door. Komt u er niet uit, dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Dit kan op twee manieren:

 • Digitaal. Op www.zwolle.nl./bezwaarenberoep vindt u een link “Bezwaar indienen”. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
 • Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Zwolle
Administratie bezwaarschriften
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zorgt u ervoor dat u uw bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van deze brief en publicatie in het Gemeenteblad (www.overheid.nl). Alleen dan kunnen we uw bezwaarschrift behandelen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam, adres en ook graag uw telefoonnummer
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • de datum en uw handtekening.

In de wet (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht) staat dat u deze gegevens moet vermelden.

Stuur een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift mee.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie hierover is te vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle