Voorleesbrief Voornemen uitschrijven BRP

Wij denken dat u niet meer woont op het adres dat bovenaan deze brief staat. Daarover hebben wij u eerder een brief gestuurd. Helaas hebben wij uw nieuwe adres nog niet ontvangen. Als u geen nieuw adres aan ons doorgeeft, zijn wij van plan om u uit te schrijven. Dat kan vervelende gevolgen hebben. In deze brief leest u wat u moet doen.

Bent u niet verhuisd?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer (038) 498 5188. Of stuur een e-mail naar: adresonderzoeken@zwolle.nl

Bent u wel verhuisd?

Dan bent u verplicht om dat zo snel mogelijk door te geven: 

  • Bent u verhuisd binnen Zwolle? Geef dit dan door via www.zwolle.nl/verhuizen. Of maak een afspraak op het stadskantoor. Dat kan via telefoonnummer (038) 498 5188 of via www.zwolle.nl/afspraakmaken
  • Bent u verhuisd naar een andere gemeente? Neem dan contact op met uw nieuwe gemeente om uw verhuizing door te geven. 
  • Bent u verhuisd naar het buitenland? Geef dit dan door via www.zwolle.nl/vertrek. Heeft u vragen? Bel dan (038) 498 5188. Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 38 498 31 38.

Bent u het niet eens met deze brief?

Dan kunt u uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze. Stuur uw zienswijze naar adresonderzoeken@zwolle.nl. Doe dit uiterlijk 4 weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Wij bekijken dan uw situatie opnieuw. Daarna nemen we een besluit. 

Wat gebeurt er als u niets doet?

Geeft u uw verhuizing niet door? En dient u geen zienswijze in? Dan besluiten wij over ongeveer 4 weken of we u uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). We mogen u dan uitschrijven naar het buitenland, land Onbekend. Dat doen we vanaf de datum van deze brief. 

De uitschrijving kan vervelende gevolgen hebben. U krijgt dan bijvoorbeeld geen uitkering of toeslagen meer. Uw zorgverzekering stopt. U kunt geen paspoort, rijbewijs of regelingen meer aanvragen. We kunnen u ook een boete geven. Die is maximaal € 325. Dat willen we graag voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u uw verhuizing doorgeeft. 

Wetten en regels

Voor deze brief kijken wij naar wetten en regels. Wilt u weten welke? Het gaat om:

  • Wet BRP, artikel 2.39 en 2.43. Daar staat dat u uw verhuizing moet doorgeven aan de gemeente. 
  • Wet BRP, artikel 2.22. Daar staat dat wij u mogen uitschrijven naar land Onbekend.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer (038) 498 5188. Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Of stuur een e-mail naar adresonderzoeken@zwolle.nl

Als u ons belt of e-mailt, wilt u dan het kenmerk van deze brief doorgeven? Het kenmerk is [KENMERK].

Met vriendelijke groet,

Fauzia Koornstra – Abdoel
Sectiehoofd Burgerzaken