Werkzaamheden verkeerslichten

Wat gaan we in 2021 aan de verkeerslichten in Zwolle doen

Corona

Wij voeren de werkzaamheden uit onder de voorwaarden die gelden vanuit het Ministerie, het RIVM en eventueel aangevuld met voorwaarden uit de veiligheidsregio. Als de voorwaarden worden aangepast voeren wij dit ook per direct door bij deze werkzaamheden. Wij controleren dagelijks of de op dat moment geldende voorschriften worden toegepast.

Omleidingen en hinder

Om het werk voor u als weggebruiker maar ook voor de monteurs van de aannemer veilig uit te kunnen voeren moeten we de wegen tijdens werkzaamheden soms tijdelijk afsluiten. Ook nemen we andere verkeersmaatregelen.

We zullen ook delen van de weg(en) moeten afsluiten en/of omleiden. De afsluitingen zijn vervelend en veroorzaken hinder, we vragen hiervoor uw begrip. Wij proberen er alles aan te doen deze hinder zo veel mogelijk te beperken. We maken altijd vooraf een omleidingsplan met daarin de omleidingsroutes en er worden verkeersregelaars ingezet. Ook kijken de aannemer en de gemeente Zwolle tijdens de werkzaamheden of er knelpunten zijn. De omliggende verkeerslichten stellen wij anders in zodat ze vaker op groen gaan en meer verkeer kunnen doorlaten. De ervaring leert dat de eerste dagen vooral vervelend zijn. Dit komt door zoekend verkeer dat ondanks de aanwijzingen op de borden toch door is gereden tot de afsluiting. Dit neemt na een aantal dagen meestal af.  Zodra de werkzaamheden dit toelaten stellen we de weg en / of fietspaden weer open voor verkeer.

Verkeerslichten Ceintuurbaan

Deze verkeerslichten worden omgebouwd naar intelligente verkeerslichten (een I-VRI), ze krijgende nieuwste Nederlandse standaard software. Hiervoor moeten wij de installatie 1 werkdag uitschakelen. Verkeersregelaars regelen het verkeer. en daar waar noodzakelijk zetten wij rijstroken (tijdelijk) af. De ombouw staat gepland voor januari 2021.

Vervangen LED lampen  Hasselterweg – Westenholterallee

Bij deze kruising moeten alle lampen worden vervangen. We zijn op dit moment bezig met de planning. Zodra bekend is in welke periode we de werkzaamheden uitvoeren, kunt u dit lezen op deze pagina.. De lampen die we gaan plaatsen, zijn van het nieuwste type LED.

Herstel diverse detectielussen

De verkeerslichten werken met detectielussen in de weg. Ook deze kunnen soms defect raken. We herstellen deze storingen op verschillende momenten in het jaar. Hiervoor moeten we in de weg zagen. Deze herstelwerkzaamheden zijn vaak kortdurend en geven lokaal enige hinder. Het exacte moment waarop we deze storingen herstellen, kunnen we niet ver vooraf bepalen. Dit is afhankelijk van andere werkzaamheden en of er storingen zijn die met spoed verholpen moeten worden.

N340 Hessenpoort (Vechtdal verbinding)

In dit gebied is de Provincie Overijssel bezig met de aansluiting van de N340 op de A28 en het Zwolse weggennet. Een eerste fase is inmiddels gereed. Voor 2021 staat fase 2 in de planning. Voor verdere informatie over de werkzaamheden en eventuele opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met de Provincie Overijssel (t. 038 499 8899).

Vragen

Heeft  u nog  vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op via: vri-projecten@zwolle.nl

U kunt ook bellen met 14038 en vragen om terug gebeld te worden. Erik Neuteboom, projectleider van het werk zal u terug (laten) bellen om uw vraag of opmerking door te nemen.