Werkzaamheden verkeerslichten

Wat gaan we in 2020 aan de verkeerslichten in Zwolle doen

Thomas a Kempisstraat - Vechtstraat

Van 22 april tot en met 8 mei 2020 vervangen wij het verkeerslicht op de kruising Vechtstraat – Thomas à Kempisstraat. Deze verkeerslichten zijn gedeeltelijk aan groot onderhoud toe. Groot onderhoud is nodig om te zorgen dat de verkeerslichten goed blijven functioneren. We moeten sommige elektriciteitskabels vervangen en enkele elektriciteitskabels nieuw aanbrengen. Hiervoor moeten we aan de kanten van de weg geulen graven.

De lampen in de verkeerslichten zijn ook aan vervanging toe. We vervangen deze ca 90 lampen door nieuwe LED lampen. Hiervoor moeten we bij elke verkeerslicht-mast werkzaamheden uitvoeren. Ook moet de computer die het verkeerslicht aanstuurt en de schakelkast vervangen worden, zodat ze weer voldoen aan de nieuwste eisen.

Tenslotte moeten we op de weg zelf enkele detectielussen herstellen en bijplaatsen en wordt een klein gedeelte van de stopstrepen voor fietsers aangepast.

Corona

Wij voeren de werkzaamheden uit onder de voorwaarden die gelden vanuit het Ministerie, het RIVM en eventueel aangevuld met voorwaarden uit de veiligheidsregio. Als de voorwaarden worden aangepast voeren wij dit ook per direct door bij deze werkzaamheden. Wij controleren dagelijks of de op dat moment geldende voorschriften worden toegepast.

Omleidingen en hinder

Om het werk voor u als weggebruiker maar ook voor de monteurs van de aannemer veilig uit te kunnen voeren moeten we de wegen soms tijdelijk afsluiten. Ook nemen we andere  verkeersmaatregelen. Welk deel van de straat we afsluiten, ziet u op onderstaande afbeelding. Omdat er ook nieuwe kabels gelegd  worden zijn delen van wegen en stoepen tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) minder of niet toegankelijk. De nood- en hulpdiensten zijn door ons geïnformeerd en krijgen wel doorgang.

We zullen ook delen van de weg(en) moeten afsluiten en/of omleiden. De afsluitingen zijn vervelend en veroorzaken hinder, we vragen hiervoor uw begrip. Wij proberen er alles aan te doen deze hinder zo veel mogelijk te beperken. We hebben vooraf een omleidingsplan gemaakt met daarin de omleidingsroutes en er worden verkeersregelaars ingezet. Ook kijken de aannemer en de gemeente Zwolle tijdens de werkzaamheden of er knelpunten zijn. De omliggende verkeerslichten stellen wij anders in zodat ze vaker op groen gaan en meer verkeer kunnen doorlaten. De ervaring leert dat de eerste dagen vooral vervelend zijn. Dit komt door zoekend verkeer dat ondanks de aanwijzingen op de borden toch door is gereden tot de afsluiting. Dit neemt na een aantal dagen meestal af.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen we de werkzaamheden 8 mei afronden. In de planning hebben wij maar een klein beetje reservetijd opgenomen om te voorkomen dat we onnodig lang een afsluiting hebben. Zodra de werkzaamheden dit toelaten stellen we de weg en / of fietspaden weer open voor verkeer.

Verkeerslichten Oude Meppelerweg - Rechterland

Deze verkeerslichten worden omgebouwd naar intelligente verkeerslichten (een I-VRI) , ze krijgende nieuwste Nederlandse standaard software. Hiervoor moeten wij de installatie 1 werkdag uitschakelen. Verkeersregelaars regelen het verkeer. en daar waar noodzakelijk zetten wij rijstroken (tijdelijk) af.. Zodra het verkeersplan klaar is voegen wij deze toe aan deze pagina.

Vervangen LED lampen  Hasselterweg – Westenholterallee

Bij deze kruising moeten alle lampen worden vervangen. We zijn op dit moment bezig met de planning. Zodra bekend is in welke periode we de werkzaamheden uitvoeren, kunt u dit lezen op deze pagina.. De lampen die we gaan plaatsen, zijn van het nieuwste type LED.

Algemeen onderhoud

Alle verkeerslichten in Zwolle moeten jaarlijks preventief onderhouden worden (vergelijkbaar met een APK voor auto’s).Dit onderhoud voeren wij samen met de leverancier uit. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden zijn de verkeerslichten tijdelijk uitgeschakeld. Dit duurt gemiddeld  15 minuten. Daar waar noodzakelijk zetten we  verkeersregelaars in om het verkeerd te begeleiden. De werkzaamheden vinden waarschijnlijk plaats  in april 2020.

Herstel diverse detectielussen

De verkeerslichten werken met detectielussen in de weg.,Ook deze kunnen soms defect raken. We herstellen deze storingen op verschillende momenten in het jaar. Hiervoor moeten we in de weg zagen. Deze herstelwerkzaamheden zijn vaak kortdurend en geven lokaal enige hinder. Het exacte moment waarop we deze storingen herstellen, kunnen we niet ver vooraf bepalen. Dit is afhankelijk van andere werkzaamheden en of er storingen zijn die met spoed verholpen moeten worden. .

Vragen

Heeft  u nog  vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op via: vri-projecten@zwolle.nl

U kunt ook bellen met14038 en vragen om terug gebeld te worden. Erik Neuteboom, projectleider van het werk zal u terug (laten) bellen om uw vraag of opmerking door te nemen.