Zomerkermis 2020

Veel spectaculaire attracties...
Veel spectaculaire attracties...
...voor elk wat wils
...voor elk wat wils

De Zwolse Zomerkermis gaat in 2020 toch door. Samen met de exploitanten heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht voor een alternatieve locatie voor de zomerkermis. Van maandag 10 tot en met maandag 17 augustus 2020 komt er een aangepaste kermis in Park de Wezenlanden. 

Acht dagen geopend

De kermis is dagelijks van 13.00 uur tot 23.00 uur geopend en duurt maximaal acht dagen (één weekend in plaats van normaal twee weekenden). Het kermisterrein wordt omheind, zodat het kermisteam het terrein kan afsluiten wanneer het te druk wordt. In het park is ruimte voor een kleine 40 attracties, dit is bijna net zo veel als anders in de binnenstad. Het Parkpaviljoen is gedurende de opbouw en de kermis bereikbaar en gewoon geopend.

Parkeren

Vanwege beperkte parkeerruimte raden wij u af om met de auto te komen. Doet u dat toch dan helpen we u graag. Dit moet u weten over parkeren tijdens de Zwolse Zomerkermis: 

  • U kunt uw auto het beste parkeren op het parkeerterrein aan de Turfmarkt;
  • Komt u met de fiets dan vragen wij u uw fiets te plaatsen in de gemarkeerde fietsparkeervakken: Parkeerterrein Provinciehuis aan de Luttenbergstraat of het fietsparkeervak Park de Wezenlanden (ingang Wethouder Alferinkweg).

Overleg tussen gemeente en kermisexploitanten

Net als in veel andere steden was ook in Zwolle de grote vraag of de Zomerkermis wel of niet door kon gaan. Er is nauw overleg geweest tussen de gemeente en de kermisexploitanten. Het doel van het gesprek was om de Zwolse Zomerkermis toch mogelijk te maken. De Zomerkermis is erg populair bij veel inwoners en hoort bij een vitale veerkrachtige stad als Zwolle. Het is een evenement waar veel mensen, zeker in deze coronatijd, behoefte aan hebben. De kermis brengt immer plezier, ontspanning en afleiding. Van belang is daarnaast ook dat de kermisexploitanten hun onderneming draaiende kunnen houden. De gemeente Zwolle heeft daarom samen met de kermisexploitanten gekeken welke locatie in Zwolle geschikt is voor de kermis. Gezien de coronamaatregelen is de binnenstad in 2020 ongeschikt gebleken als locatie. De terrassen zijn immers flink uitgebreid en er is extra ruimte gemaakt voor looproutes voor het winkelend publiek. Uiteindelijk blijkt Park de Wezenlanden een geschikt alternatief.

Meer ruimte

Er kan dus kermis worden gevierd in Zwolle, maar wel in aangepaste vorm. Het kunnen naleven van de maatregel ‘houd anderhalve meter afstand’ staat hierbij voorop. De exploitanten hebben daarom een opzet gemaakt waarbij zowel in de attracties als daarbuiten voldoende afstand mogelijk is. Dat betekent dat er rondom de attracties veel ruimte is, zodat ook op de looproutes en in de wachtrijen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Er wordt toezicht gehouden op naleving van de maatregelen. Naast de coronamaatregelen heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met de organisatie om te voorkomen dat omwonenden van Park de Wezenlanden teveel overlast ervaren. 

Anders dan anders

Het is een kermis die anders zal zijn dan andere jaren. Hoeveel mensen er precies het terrein op kunnen is moeilijk te zeggen. Dit is maatwerk en afhankelijk van het aantal jongeren tot en met achttien jaar dat er is, want zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Op momenten dat er meer jongeren zijn kunnen er meer mensen op het terrein worden toegelaten dan bij volwassenen.