Markttijden en marktplaatsen

Zwolle kent zes warenmarkten. Op alle markten vindt u uiteenlopende kramen.

Warenmarkten:

  • Aa-landen/ De Dobbe, dinsdag van 12:00 uur tot 17:00 uur
  • Zwolle-Zuid/ Van der Capellenstraat, woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur
  • Stadshagen, donderdag van 13:00 uur tot 18:00 uur
  • Zwolle-Centrum (inclusief biologische markt), vrijdag van 8:00 uur tot 13:00 uur
  • Zwolle-Westenholte / Petuniaplein, vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur
  • Zwolle-Centrum, zaterdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Alle markten zijn gebrancheerd

Meelopers

Meelopers zijn marktkooplieden die geen vaste standplaats hebben. Op elke markt kunnen marktkooplieden meelopen. Op de wijkmarkten Aalanden, Zwolle-Zuid, Stadshagen en Westenholte moeten meelopers zorgen voor eigen materiaal. Op de markten in het Centrum zijn locaties met huurkramen beschikbaar en locaties waar gezorgd moet worden voor eigen materiaal.

Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u bellen met de marktmeesters. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-51987088 of 06-20412381.

Uw aanvraag voor een vaste marktplaats kunt u richten aan:

Markten@zwolle.nl

Of per post naar:

Gemeente Zwolle
Eenheid Fysieke Leefomgeving/ sectie Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Marktverordening
Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden

Plaatselijke beleidsregels:
Uitvoeringsbesluit Marktverordening Gemeente Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl