Welstandsbeoordeling

De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar. De aanvrager van een omgevingsvergunning kan een mondelinge toelichting op het plan geven. Wilt u uw plan toelichten, dan moet u dat aangeven als u de aanvraag indient.

De vergaderingen in Zwolle zijn in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, in Zwolle.

Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met gemeente Zwolle, telefoon 14038. De agenda is tevens digitaal te raadplegen op www.oversticht.nl (vanaf de dinsdag voor de vergadering).

Vergaderschema 2017, 13.30-16.30 uur:
Datum Locatie
5 januari Kamer 1
2 februari Kamer 1
2 maart Kamer 1
30 maart Kamer 2
26 april * Kamer 1
24 mei * Kamer 1
22 juni Kamer 1
20 juli Kamer 1
17 augustus Kamer 1
14 september Kamer 1
12 oktober Kamer 1
9 november Kamer 1
7 december Kamer 1

* In verband met Koningsdag en Hemelvaartsdag zijn de vergaderingen van donderdag 27 april en 25 mei verplaatst naar resp. woensdag 26 april en woensdag 24 mei.