Kindregeling

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. Dit zijn enkele voorbeelden:

  • Schoolkosten, zoals schoolreisjes, gymkleding, een laptop of rekenmachine
  • Muziek- en schilderles of culturele uitjes, zoals een bezoek aan een museum
  • Dansles bij een dansschool (bijvoorbeeld Dance Devotion, Dans en Creatief of Diff Dance). Danslessen bij een sportvereniging (bijvoorbeeld een gymvereniging) worden vergoed door Jeugdfonds Sport Zwolle

Laptop

Let op: Op dit moment krijgen we veel vragen over een (volledige) vergoeding van de aanschafkosten van een laptop. De Kindregeling geeft slechts een tegemoetkoming in die kosten. Als u als ouder het overige bedrag niet zelf kunt betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen met de school van uw kind. Alle scholen werken aan zo'n regeling mee.

Maakte u eerder gebruik van de Scholierenregeling, de Vergoeding voor kunst en cultuur, of de Vergoeding voor de schoolbijdrage? Deze vallen sinds 1 januari 2021 onder de Kindregeling.