Individuele inkomenstoeslag

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit of u een bijstands-, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen heeft.

Bedragen individuele Inkomenstoeslag  

De Individuele Inkomenstoeslag is:

 • € 368,- voor alleenstaanden
 • €   50,- voor alleenstaande ouders
 • € 524,- voor een echtpaar/samenwonenden

Belangrijke spullen die lang meegaan

Het geld is bedoeld om spullen te kopen of te vervangen die noodzakelijk zijn in huis. Belangrijke spullen die langere tijd meegaan (duurzame gebruiksgoederen). Zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. U kunt het geld ook gebruiken om gordijnen of vloerbedekking te kopen.

Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Eén keer per 12 maanden

De Individuele Inkomenstoeslag wordt één keer per 12 maanden verstrekt.

 

U komt in aanmerking voor Individuele Inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Zwolle.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Of u heeft over de afgelopen 3 kalenderjaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gehad.
 • U bezit niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
 • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student. En u maakt(e) geen gebruik van de
  • Wet op de Studiefinanciering.
  • Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
 • U verbleef de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland. Tenzij dit voor vakantie was (maximaal 4 weken).
 • U ontving de laatste 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag.
 • U zit niet in de gevangenis.

Let op: Bent u uw verplichtingen rondom uw uitkering niet nagekomen? En heeft u daardoor in de afgelopen 36 maanden een boete of verlaging van de uitkering gehad? Dan kan uw recht op de Individuele Inkomenstoeslag een jaar worden opgeschoven.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag individuele inkomenstoeslag.pdf

Papieren formulier

Wilt u het formulier thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

Scannen

Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunnen wij u helpen.

Inleveren

Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Digitaal

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Heeft u vragen over de inkomenstoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl