Individuele inkomenstoeslag

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.

Bedragen individuele Inkomenstoeslag  

De Individuele Inkomenstoeslag is:

 • € 378 voor alleenstaanden
 • €   52 voor alleenstaande ouders
 • € 538 voor een echtpaar/samenwonenden

Waar kunt u de toeslag voor gebruiken?

Het geld is om u extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld om te sparen voor spullen die u echt nodig heeft in uw huis. Zoals een bank, koelkast, wasmachine, gordijnen of vloerbedekking.

Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Eén keer per 12 maanden

De Individuele Inkomenstoeslag wordt één keer per 12 maanden verstrekt.

 

Er is recht op inkomenstoeslag als:

 • u 21 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • uw (gemiddelde) inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm.
 • of als u over de afgelopen 3 kalenderjaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft gehad.
 • of als er de afgelopen 36 maanden sprake was van een schulddienstverleningstraject.
 • u de afgelopen 3 jaar geen student was. En u maakt(e) geen gebruik van de
  • Wet op de Studiefinanciering.
  • Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
 • u de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland verbleef. Tenzij dit voor vakantie was (maximaal 4 weken).
 • u de laatste 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontving.
 • u niet in de gevangenis zit.
   

Inkomen en vermogen

Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

21 jaar tot AOW-leeftijd

110% bijstandsnorm

Maximaal vermogen
Alleenstaand € 1.099,67 €   6.225
Alleenstaande ouder € 1.099,67 € 12.450
Echtpaar of samenwonend,
met of zonder kinderen
€ 1.570,96 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag individuele inkomenstoeslag.pdf

Papieren formulier

Wilt u het formulier thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken opsturen naar:

 • Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig

Scannen

Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunnen wij u helpen.

Inleveren

Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Digitaal

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Heeft u vragen over de inkomenstoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.