Individuele inkomenstoeslag

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.

Bedragen individuele Inkomenstoeslag  

De Individuele Inkomenstoeslag is:

 • € 378 voor alleenstaanden
 • €   52 voor alleenstaande ouders
 • € 538 voor een echtpaar/samenwonenden

Belangrijke spullen die lang meegaan

Het geld is bedoeld om spullen te kopen of te vervangen die noodzakelijk zijn in huis. Belangrijke spullen die langere tijd meegaan (duurzame gebruiksgoederen). Zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. U kunt het geld ook gebruiken om gordijnen of vloerbedekking te kopen.

Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Eén keer per 12 maanden

De Individuele Inkomenstoeslag wordt één keer per 12 maanden verstrekt.

 

Er is recht op inkomenstoeslag als:

 • u 21 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • uw (gemiddelde) inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm.
 • of als u over de afgelopen 3 kalenderjaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft gehad.
 • of als er de afgelopen 36 maanden sprake was van een schulddienstverleningstraject.
 • u de afgelopen 3 jaar geen student was. En u maakt(e) geen gebruik van de
  • Wet op de Studiefinanciering.
  • Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
 • u de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland verbleef. Tenzij dit voor vakantie was (maximaal 4 weken).
 • u de laatste 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontving.
 • u niet in de gevangenis zit.

 

21 jaar tot AOW-leeftijd

110% bijstandsnorm
excl. 5% vakantiegeld

Maximaal vermogen
Alleenstaand € 1.099,67 €   6.225
Alleenstaande ouder € 1.099,67 € 12.450
Echtpaar of samenwonend,
met of zonder kinderen
€ 1.570,96 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag individuele inkomenstoeslag.pdf

Papieren formulier

Wilt u het formulier thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken opsturen naar:

 • Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig

Scannen

Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunnen wij u helpen.

Inleveren

Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Digitaal

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Heeft u vragen over de inkomenstoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.