Participatiefonds

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft, lang ziek bent of een beperking heeft. De huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten moeten worden betaald. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Om toch te kunnen meedoen aan culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten, bestaat het Participatiefonds. Het Participatiefonds is er voor deze kosten:

 • Lidmaatschap Stadkamer
 • Vervoer
 • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
 • Museumjaarkaart
 • Overige kosten

Een volwassene kan voor maximaal twee soorten kosten een bijdrage krijgen. Per kostensoort is de bijdrage € 60,-. Een alleenstaande of een alleenstaande ouder kan dus maximaal € 120,- krijgen. Heeft u een partner, dan kunt u samen maximaal € 240,- krijgen.

U kunt tot 1 juli 2019 een bijdrage uit het Participatiefonds aanvragen.

U kunt een bijdrage krijgen als:

 • uw inkomen (zonder vakantietoeslag) in de maand vóórdat u de aanvraag doet, lager is dan 110 % van de geldende bijstandsnorm.
  Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de geldende bijstandsnorm.
  Bent u zelfstandige? Kijkt u dan naar uw gemiddelde maandinkomen van één jaar terug.  
 • u en/of uw partner staat ingeschreven als inwoner in de gemeente Zwolle.
 • u en/of uw partner 18 jaar of ouder bent.
 • u en/of uw partner rechtmatig in Nederland verblijft.
 • uw vermogen lager is dan € 6.020 (voor een alleenstaande) of € 12.440 (alleenstaande ouder of echtpaar).

Als u een eigen woning heeft, geldt een aparte vrijlating van het vermogen van € 50.800. Dat is de verkoopwaarde van de woning, verminderd met de hypotheek.

Het onderstaande formulier kunt u downloaden, op uw computer invullen, opslaan en afdrukken.

aanvraag_participatiefonds.pdf

Telefonisch

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel naar:
Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

U kunt ook naar de scanbalie op het Stadskantoor om het aanvraagformulier en de bewijsstukken te scannen. Hierbij kunt u hulp krijgen.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook afgeven op het Stadskantoor.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle (tel. 038-456 97 50) helpt u graag hierbij.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Dit product is gratis

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:

wetten.overheid.nl