Participatiefonds

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft. Of als u lang ziek bent of een beperking heeft. U moet natuurlijk gewoon de huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten betalen. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Het Participatiefonds is er om toch te kunnen meedoen als u een laag inkomen heeft. Het gaat om meedoen aan deze soorten activiteiten:

  • Lidmaatschap Stadkamer
  • Vervoer
  • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
  • Museumjaarkaart
  • Andere kosten activiteiten buiten de deur