Participatiefonds

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft. Of als u lang ziek bent of een beperking heeft. U moet natuurlijk gewoon de huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten betalen. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Het Participatiefonds is er om toch te kunnen meedoen als u een laag inkomen heeft. Het gaat om meedoen aan deze soorten activiteiten:

 • Lidmaatschap Stadkamer
 • Vervoer
 • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
 • Museumjaarkaart
 • Andere kosten activiteiten buiten de deur

Bijdrage voor twee soorten activiteiten

Een volwassene kan per jaar voor maximaal twee soorten activiteiten een bijdrage krijgen.

 • De bijdrage is per activiteit € 60.
 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder kan dus maximaal
  € 120 krijgen.
 • Heeft u een partner, dan kunt u samen maximaal € 240 krijgen.

 

U kunt een bijdrage krijgen als:

 • uw inkomen in de maand vóórdat u de aanvraag doet, lager is dan 110 % van de bijstandsnorm.
  Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm.
  Bent u zelfstandige? Kijk dan naar uw gemiddelde maandinkomen van één jaar terug.  
 • u deelneemt aan een schulddienstverleningstraject en daardoor niet kan sparen.
 • u en/of uw partner 18 jaar of ouder bent/is
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft.
 • u niet te veel vermogen heeft.
   
Bijstandsnormen
Bijstandsnormen
Jongeren zonder kinderen 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen

Alleenstaand, bij ouder(s) inwonend en jonger dan 21 jaar

€    273,21 €   322,88 €   6.225
Alleenstaand, zelfstandig wonend en jonger dan 21 jaar €    972,94 € 1.149,84 €   6.225

Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar

€ 1.635,44 € 1.932,79 € 12.450
Jongeren met kinderen
Alleenstaand, bij ouder(s) inwonend en jonger dan 21 jaar €    273,21 €    322,88 € 12.450
Alleenstaand, zelfstandig wonend en jonger dan 21 jaar €    972,94 € 1.149,84 € 12.450
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar € 1.618,79 € 1.913,12 € 12.450
21 tot AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.106,69 € 1.307,90 €   6.225
Alleenstaande ouder € 1.106,69 € 1.307,90 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 1.580,98 € 1.868,43 € 12.450
AOW-leefijd of ouder
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 1.679,19 € 1.984,50 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

Geen recht als...

U heeft geen recht op een bijdrage uit het Participatiefonds als:

 • u in een inrichting woont.
 • u studiefinanciering ontvangt of hier recht op heeft. 

 

 

Het onderstaande formulier kunt u downloaden, op uw computer invullen, opslaan en afdrukken.

aanvraag_participatiefonds.pdf

Telefonisch

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

Digitaal

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Scanbalie

U kunt ook naar de scanbalie op het Stadskantoor om het aanvraagformulier en de bewijsstukken te scannen. Hierbij kunt u hulp krijgen.

Stadskantoor

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook afgeven op het Stadskantoor.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle (tel. 038 - 456 97 50) helpt u graag hierbij.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Dit product is gratis.