Participatiefonds

Het Participatiefonds bestaat om toch te kunnen meedoen als u een laag inkomen heeft. Het gaat om meedoen aan deze soorten acitiviteiten:

 • culturele
 • maatschappelijke
 • sportieve activiteiten

Extra dingen

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft. Of als u lang ziek bent of een beperking heeft. U moet natuurlijk gewoon de huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten betalen. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Meedoen

Om toch te kunnen meedoen aan culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten, bestaat het Participatiefonds. Het Participatiefonds is er voor deze kosten:

 • Lidmaatschap Stadkamer
 • Vervoer
 • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
 • Museumjaarkaart
 • Overige kosten

Bijdrage voor twee soorten kosten

Een volwassene kan per jaar voor maximaal twee soorten kosten een bijdrage krijgen.

 • Per kostensoort is de bijdrage € 60,-.
 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder kan dus maximaal € 120,- krijgen.
 • Heeft u een partner, dan kunt u samen maximaal € 240,- krijgen.

 

U kunt een bijdrage krijgen als:

 • Uw inkomen in de maand vóórdat u de aanvraag doet, lager is dan 110 % van de bijstandsnorm. U rekent uw vakantietoeslag hierbij niet mee.
  Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm.
  Bent u zelfstandige? Kijk dan naar uw gemiddelde maandinkomen van één jaar terug.  
 • U en/of uw partner staat ingeschreven als inwoner in de gemeente Zwolle.
 • U en/of uw partner 18 jaar of ouder bent/is
 • U en/of uw partner nog niet de AOW-leeftijd hebben.
 • U en/of uw partner rechtmatig in Nederland verblijft.
 • Uw vermogen lager is dan € 6.120 (voor een alleenstaande) of € 12.240 (alleenstaande ouder of echtpaar).

Eigen woning

Als u een eigen woning heeft, geldt een aparte vrijlating van het vermogen van € 51.600. Dat is de verkoopwaarde van de woning, min de hypotheek.

Geen recht als...

U heeft geen recht op een bijdrage uit het Participatiefonds als:

 • U in een inrichting woont.
 • U studiefinanciering ontvangt of hier recht op heeft. 
 • U de AOW-leeftijd heeft bereikt. Heeft u de AOW-leeftijd, maar uw eventuele partner nog niet? Dan is er wel recht voor de partner.

 

 

Het onderstaande formulier kunt u downloaden, op uw computer invullen, opslaan en afdrukken.

aanvraag_participatiefonds.pdf

Telefonisch

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel naar:
Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Digitaal

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Scanbalie

U kunt ook naar de scanbalie op het Stadskantoor om het aanvraagformulier en de bewijsstukken te scannen. Hierbij kunt u hulp krijgen.

Stadskantoor

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook afgeven op het Stadskantoor.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle (tel. 038 - 456 97 50) helpt u graag hierbij.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Dit product is gratis

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:

wetten.overheid.nl