Vakantie en uitkering

Vakantie en uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering (vanuit de Participatiewet of IOAW) van de gemeente Zwolle? Dan hebt u het recht om op vakantie te gaan. Aan uw uitkering verandert er niets. Maar er gelden wel een aantal regels.

Online melden

U kunt uw vakantie of verblijf buiten de gemeente online melden.

U doet dit bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. De reden waarom u naar het buitenland gaat, maakt niet uit.  
Ook als u langere tijd buiten Zwolle bent maar wel in Nederland blijft, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u een paar weken bij familie of vrienden logeert.

Hoe lang mag u naar het buitenland?

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn. Het maakt niet uit of u in het buitenland bent voor een vakantie of voor iets anders. Ook maakt het geen verschil of u wel of niet verplicht bent werk te zoeken.

De dagen in het buitenland hoeven niet aaneengesloten te zijn. Maar u mag de vakantieweken niet achter elkaar in december én januari opnemen. De dag waarop u vertrekt naar het buitenland telt overigens niet mee.

Vakantie in Nederland?

Houdt u uw vakantie in Nederland? Dan wordt deze periode niet in mindering gebracht op de gebruikelijke vakantieduur van vier weken. Als voor u de arbeidsplicht of participatieplicht geldt, kan de vakantie in Nederland uw kansen op werk bemoeilijken. Dit kan leiden tot een verlaging van uw uitkering.

Heeft u een gezin?

Als u een uitkering voor uw gezin krijgt, dan mogen uw gezinsleden op verschillende tijdstippen op vakantie. De totale vakantieperiode mag dan niet langer zijn dan vier weken per persoon. Bijvoorbeeld twee weken samen en ieder apart twee weken.

Vakantie vooraf melden

U moet uw vakantieperiode uiterlijk 4 weken vóór vertrek aan de gemeente Zwolle doorgeven. Dit kan digitaal of via het rechtmatigheidsformulier.

Minder uitkering

Als u langer wegblijft dan is toegestaan, moet u contact opnemen met uw Consulent Inkomen. Langer wegblijven dan is toegestaan, betekent dat u over deze periode geen uitkering krijgt. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet eerder terug naar huis kunt.

Rechtmatigheidsformulieren

Moet u iedere maand een rechtmatigheidsformulier inleveren? Dan moet u dat ook doen over de vakantieperiode. Als u langer op vakantie bent geweest dan is toegestaan, moet u contact opnemen met uw Consulent Inkomen. Levert u ook een kopie van uw paspoort en tickets in? Dit is nodig voor de controle van de vakantieperiode.

Gezinslid blijft langer in het buitenland

Blijft een gezinslid langer in het buitenland dan toegestaan en bent u zelf wel op tijd terug in Nederland? Dan kan uw uitkering worden aangepast aan uw nieuwe situatie, tot het gezinslid weer in Nederland is.

Ziekte

Moet u voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn? En kunt u door ziekte niet eerder terug naar Nederland? Dan moet u een verklaring over uw ziekte van uw (huis)arts tonen. Heeft u geen verklaring? Dan kan uw uitkering worden verlaagd, omdat u kansen heeft gemist om aan het werk te komen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw Consulent.