Windenergie

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken met de provincie Overijssel afspraken over windenergie. Deze ‘programmeringsafspraken’ gelden tot 2030. Ze zijn nodig vanwege het nieuwe windenergiebeleid van de provincie.