Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag is een bewijs van goed gedrag. Meestal moet u hiervoor naar het Stadskantoor. Soms zet de organisatie die u vraagt om de VOG het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.

Hoe vraagt u een VOG aan?

Dat kan op 2 manieren:

  • digitaal: de organisatie die u om de VOG vraagt, zet het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.
  • via de gemeente: heeft de organisatie die u vraagt om de VOG geen digitaal aanvraagformulier voor u klaargezet? Of is er geen organisatie die u om de VOG vraagt? Dan doet u uw aanvraag op het Stadskantoor. Daarvoor maakt u een afspraak.

Maak direct uw afspraak

Wanneer ontvangt u uw VOG?

U krijgt de VOG binnen 8 weken toegestuurd.

Wat neemt u mee als u op het Stadskantoor aanvraagt?

Kunt u niet digitaal aanvragen? Dan maakt u een afspraak om de aanvraag te doen op het stadskantoor. U neemt mee:

  • Een legitimatiebewijs
  • Het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend 
  • Uw bankpas. U betaalt de aanvraag VOG aan de balie.

Wat kost het?

De aanvraag kost € 41,35.

Iemand machtigen?

U mag iemand schriftelijk machtigen.

  • Schrijf/typ een briefje waarin u aangeeft wie u machtigt om de aanvraag in te dienen.
  • Zet beiden uw handtekening.
  • Geef een goed leesbare kopie van uw legitmatiebewijs mee aan de gemachtigde
  • De gemachtigde moet zich bij de aanvraag legitimeren en een (kopie) van een legitimatiebewijs meenemen van degene voor wie de VOG wordt aangevraagd.

Woont u in het buitenland?

Dan dient u uw aanvraag rechtstreeks in bij de dienst Justis.

VOG nodig voor vrijwilligerswerk?

Bij sommige soorten vrijwilligerswerk is de aanvraag gratis. U vraagt dan rechtstreeks aan bij de dienst Justis.

Rechtspersoon?

Bedrijven die hun integriteit moeten tonen aan partners, bedrijven of overheden, vragen een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aan. Dit geldt niet voor zzp’ers: die vragen altijd een gewone VOG aan (voor natuurlijke personen dus).

Lees ook:

Over de VOG