Verhuizen naar Zwolle

Als u vanuit een andere gemeente verhuist naar Zwolle moet u dat binnen 5 dagen melden bij de gemeente Zwolle. U mag dit ook tot maximaal 4 weken vóór uw verhuizing doen. Wij schrijven u dan in op de door u opgegeven datum.

De gemeente zorgt ervoor dat u automatisch wordt uitgeschreven uit de vorige gemeente.

Servicegarantie
Binnen twee weken na het doorgeven van een adreswijziging of vestiging ontvangt u van ons hiervan een schriftelijke bevestiging.

Dit moet u weten over het gebruik van het aanvraagformulier
Voor de digitale verhuisaangifte hebt u een DigiD nodig. Uw aanvraag kunt u direct digitaal verzenden en u ontvangt een ontvangstbevestiging op uw mailadres. Via 'mijn loket' kunt u uw aanvraag nog bekijken.

Het doorgeven van een verhuisaangifte met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze via www.digid.nl direct aanvragen.

Ik wil de verhuizing digitaal afhandelen

Let op!!  In het eerste scherm 'Aanmaken persoonsgegevens' moet u
uw adres in uw vorige woongemeente invullen. Dus niet uw adres in Zwolle!

Ik wil de verhuizing via een formulier afhandelen

aangifte-van-adreswijziging.pdf

Servicegarantie
Binnen twee weken na het doorgeven van uw adreswijziging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren vindt u een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Een aangifte van verhuizing naar Zwolle is kosteloos.

Vertrekt u vanuit Zwolle naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan in die nieuwe gemeente door.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl