Zwolle werkt aan nieuwe participatieaanpak

In Zwolle werken we aan een nieuwe participatieaanpak. Dit document wordt opgesteld voor en door bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Zwolle. In de aanpak komt te staan hoe we in Zwolle met elkaar samenwerken aan belangrijke thema’s en projecten.

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de gemeente stellen we de kaders, richtlijnen en uitgangspunten op voor participatie-trajecten. Zodat iedereen in de gemeente weet waar ze op kunnen rekenen.

De Participatieaanpak wordt uiteindelijk niet alleen voor trajecten van de gemeente gebruikt, maar ook door bijvoorbeeld initiatiefnemers in de stad. Zodat het een aanpak is van ons allemaal. Waarmee we de kracht en kennis van alle Zwollenaren bundelen.

Doel van de aanpak

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad hebben we het volgende doel geformuleerd:

“We maken met Zwolle een concrete Zwolse participatieaanpak die aansluit op de Omgevingswet. Deze is opgesteld in een samenwerking tussen inwoners, ondernemers, organisaties, belangrijkste partners, ambtenaren en het bestuur van de stad. Door de herkenbaarheid en praktische vorm wordt de aanpak in de nabije toekomst automatisch als basis gebruikt bij samenwerking. Dit kan gaan om ontwikkelingen die de gemeente initieert en waarin anderen participeren of initiatieven in Zwolle van andere partijen (ondernemers, maatschappelijke organisatie of inwoners). De aanpak activeert en verbindt partijen om met elkaar initiatieven te realiseren waar Zwolle beter van wordt.”

Voor en door alle Zwollenaren: nu al meedoen

De gemeente Zwolle is initiatiefnemer van de Zwolse Participatie Aanpak, maar we maken deze aanpak samen met inwoners, ondernemers en organisaties. De komende maanden gaan we in gesprek met zoveel mogelijk Zwolse bewoners, organisaties en ondernemers. Bijvoorbeeld over de wijze waarop we in Zwolle met elkaar willen samenwerken. En hoe we ervoor zorgen dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk kan meedoen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de aanpak vast. Dat gebeurt naar verwachting eind 2022.

  • De straat op: In gesprek met inwoners! Om zoveel mogelijk mensen in Zwolle te spreken over hun ervaringen met de gemeente, gaan we diverse keren de straat op! Binnenkort leest u wanneer u met ons in gesprek kunt.
  • Doe!-tank Om ervoor te zorgen dat de Zwolse Participatie Aanpak straks van ons allemaal is, werken Zwolse organisaties en ondernemers actief mee aan de ontwikkeling van de aanpak. Die doen ze vanuit de zogenoemde DOE!-tank. De vertegenwoordigers van Zwolse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven komen regelmatig bij elkaar en brengen actief de ideeën vanuit hun netwerk in. Daarnaast helpt de DOE!-tank bij het ophalen van zoveel mogelijk ideeën van Zwolse inwoners. En delen ze ook de lessen van succesvolle samenwerkingen die in Zwolle plaatsvinden.Bent u betrokken bij een Zwols initiatief of een Zwolse vereniging, en wilt u samen met uw achterban meedenken? Ook dan horen we dat graag. Neem contact met ons op via participatie@zwolle.nl
  • Evaluatie projecten (afgerond) Er gebeurt al veel aan participatie in de gemeente Zwolle. Die ervaringen zijn heel waardevol. Er zijn daarom verschillende projecten gevalueerd: projecten waar de gemeente initiatiefnemer was, maar ook initiatieven van bewoners. De gemeente sprak met deelnemers en organisatoren en haalde zo verschillende lessen op.
  • Burgerpanel (afgerond) In Zwolle maken we regelmatig gebruik van het burgerpanel. Het burgerpanel van de gemeente Zwolle bestaat uit ongeveer 12.000 Zwollenaren. Via het burgerpanel hebben we 3.000 Zwollenaren uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe participatieaanpak en hun ervaringen te delen.  n totaal hebben 1330 mensen meegedaan aan dit onderzoek.