Zwolse adaptatiestrategie

De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Dit is een strategie om de stad aan te passen aan het nieuwe klimaat.

De strategie helpt de gemeente, inwoners, bedrijven, winkels, scholen en zorginstellingen om er samen voor te zorgen dat Zwolle in 2050 klimaatbestendig is. En nog veel groener, gezonder en economisch aantrekkelijker.

Wat weten we over de kwetsbaarheid van Zwolle?

De Zwolse Adaptatiestrategie is opgesteld op basis van de uitkomsten van stresstesten. Met stresstesten is bijvoorbeeld berekend wat er in de stad (en dus ook in jouw straat of buurt) gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. Of wat er gebeurt bij langdurige hitte of droogte. Ook laten stresstesten zien wat de gevolgen zijn van overstroming en het stijgen van de zeespiegel. Zo weten we welke delen van Zwolle en onze omgeving het meest kwetsbaar zijn. Daarmee kunnen we nu inspelen op wat straks komt.

Uit de stresstesten blijkt dat bepaalde woongebieden en bedrijventerreinen in en rond Zwolle extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Daarom willen we deze extra kwetsbare gebieden als eerste klimaatbestendig te maken.

Samenwerken op drie niveaus

Samen werken is essentieel. Door de Zwolse Adaptatiestrategie pakken we 3 niveaus tegelijk aan:

  • We doen mee aan vernieuwende initiatieven met onze partners in de Zwolse regio. Om van te leren en om kennis te delen. Met onze regionale partners: provincie, waterschap, gemeenten, bedrijven, werken we aan een klimaat robuust Zwolle en haar omgeving. Zonder die samenwerking gaan we er niet komen.
  • In onze stad ontwikkelen we een “groen blauw netwerk”. Groen vergroot wateropname en biedt verkoeling. Blauw (water) zorgt voor de verbinding van waterwegen zodat opname en afvoer van water beter geregeld is. Dat is nodig om kwetsbare wijken te beschermen. Door gebruik te maken van al aanwezig water en de opvang en hergebruik van regenwater gaan we slimmer om met tijdelijk teveel of juist tekort aan water in de stad.
  • In straten en buurten kunnen we samen optrekken. Als jij je tuin betegelt, kan het water de grond niet in. Verderop in jouw wijk of straat kan dat overlast veroorzaken bij stevige regenbuien. We helpen je met ideeën om de “sponswerking” van jouw tuin, dak, straat of wijk te vergroten. Dat lijkt iets kleins maar als we dat allemaal doen, voorkomen we overstromingen in de stad. “Verstening” van straten en wijken veroorzaakt in hete perioden niet alleen watertekort maar ook hittestress. Door de aanleg van meer groen en bomen, kunnen we wijken groener maken en dus koeler. En mooier. 

Extra kwetsbare gebieden eerst

De klimaatverandering heeft effect op de hele stad. Maar uit de stresstesten blijkt dat bepaalde woongebieden en bedrijventerreinen extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Want deze gebieden hebben:

  • geen goede aansluiting op het hoofdwater;
  • niet genoeg sponswerking;
  • geen plek waar het water tijdelijk heen kan.

Daarom zijn deze extra kwetsbare gebieden als eerste aan de beurt om klimaatbestendig te maken.

Klimaat Kansenkaart

In de extra kwetsbare gebieden liggen er dus een hoop opgaven. Maar ook kansen! Want door zo’n gebied aan te passen met onder andere meer groen, wordt het leefbaarder en aantrekkelijker. Om de opgaven en kansen van een gebied in beeld te brengen, werken we met een Klimaat Kansenkaart. Dat gebeurt in overleg met inwoners en bedrijven. Zo’n kaart laat ook zien wat inwoners zelf kunnen doen aan hun eigen woning, tuin en/of balkon. En hoe bedrijven schade door wateroverlast en hitte kunnen beperken. Zo kan iedereen gericht aanpassingen doen. En maken we elk stadsdeel ruim voor 2050 samen klimaatbestendig.

Informatie over de Zwolse Adaptatiestrategie en de stresstesten vindt u ook in de Zwolse Klimaatatlasexterne-link-icoon.

Maatregelen op eigen grond

Zo’n 80 procent van de grond in Zwolle is niet van de overheid, maar van particulieren en bedrijven. Ben je grondbezitter? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de uitkomsten van de stresstesten. Welk effect heeft bijvoorbeeld een extreme hoosbui op jouw straat of bedrijventerrein? Het antwoord vind je in de Zwolse Klimaatatlasexterne-link-icoon. Met die informatie weet je ook of het verstandig is om op jouw eigen grond maatregelen te nemen.

Het is nuttig om dat niet alleen te doen, maar om dat gezamenlijk aan te pakken. Voor inwoners kan dat bijvoorbeeld via Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Een bedrijf kan actie ondernemen in samenwerking met de beheerder van het betreffende bedrijventerrein. Scholen kunnen maatregelen treffen samen met ouders van leerlingen. En ben je zelf geen grondeigenaar, maar huur je een woning met een tuin, dan kan jouw woningcorporatie je misschien helpen om stappen te zetten.

Doen we hier allemaal aan mee, dan is het overgrote deel van Zwolle al snel klimaatbestendig gemaakt. Heb je hierbij advies nodig van de gemeente? Wij helpen je graag!