Auditief gehandicapten

Denk eraan dat naderende voertuigen in een erf slecht (of niet) worden gehoord. Verminder de noodzaak om de weg te vragen door een duidelijke ruimtelijke structuur en/of verschaf informatie hierover op een plattegrond.