Ontwerpprincipes

Ten aanzien van de ontwerpprincipes voor voorzieningen voor mensen met een handicap wordt onderscheid gemaakt tussen: de woonomgeving, het projecteren van routes en afzonderlijke voorzieningen. Voor iemand met een handicap is zijn woonomgeving alleen goed bruikbaar als hij of zij zich daarin veilig en comfortabel kan bewegen. De onderstaande ontwerppunten zijn daarvoor belangrijk.