Principes bij projecteren van routes

Voorzieningen voor mensen met een handicap kunnen ook schakels zijn die tezamen een route vormen. Zulke routes moeten bij voorkeur deel uitmaken van een netwerk of zijn gebaseerd op een structureel plan voor dergelijke voorzieningen. Afhankelijk van de soort handicap van de gebruikers kunnen de routes er verschillend uitzien.

Bij het projecteren van routes voor mensen met een handicap, al dan niet in het kader van een structureel plan, zijn de volgende principes van belang:

 • De routes moeten zo veilig mogelijk worden getraceerd. Dit betekent dat zij, afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden, zo veel mogelijk in de volgende rangorde in het dwarsprofiel van een straat moeten worden geprojecteerd:
  • op het trottoir; 
  • op het fietspad; 
  • op de rijbaan, alleen op erftoegangswegen. 
 • De routes moeten zo veel mogelijk in beide richtingen kunnen worden gebruikt.
 • Van en naar een plaats waar mensen met verschillende handicaps bijeenkomen, moeten meer voorzieningen worden getroffen.
 • Of een route wordt geprojecteerd, mag niet primair afhangen van de mate waarin de route zal worden gebruikt. De voorzieningen zijn al bij zeer kleine aantallen gebruikers van waarde; het niet aanbrengen ervan kan een zelfstandige deelname aan het verkeer voor een gehandicapte onmogelijk maken.
 • Voorzieningen in routes voor mensen met een handicap worden ook gewaardeerd door valide mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, boodschappenwagen enzovoort.