Auditieve beperking

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. De groep mensen met een auditieve beperking is heel divers: hun beperking varieert van een licht gehoorverlies tot volledige doofheid. Dit zorgt voor uitdagingen in het bewegen door een stad.

Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar zij horen niet altijd genoeg om spraak te begrijpen. Vooral wanneer er (veel) achtergrondgeluid is, kan dit voor problemen zorgen. Onder andere mensen die een gehoortoestel gebruiken, vallen in deze categorie.

Voor sommige mensen met een auditieve beperking is gebarentaal de eerste taal. Wellicht bestaat er geen geschreven taal die zij vloeiend kunnen schrijven of lezen. Belangrijke informatie presenteren in gebarentaal en eenvoudig taalgebruik aangevuld met afbeeldingen en grafieken kan helpen om informatie begrijpelijker te maken voor een grote groep. Daarbij is van belang  dat er ook een groep mensen met een auditieve beperking bestaat die geen gebarentaal kan. In deze groep vinden we bijvoorbeeld veel ouderen.