Doelgroepen en hulpmiddelen

Ten behoeve van het opstellen van de richtlijnen is onderscheidt gemaakt in vier categorieën beperkingen: fysieke, visuele, auditieve en cognitieve/verstandelijke beperkingen.