document-plan iconBrief: Besluit foutgeparkeerde fiets

Op deze pagina leest u de aangepaste tekst van de brief 'Besluit foutgeparkeerde fiets'. De ideeën en suggesties van het lezerspanel zijn hierin verwerkt. Onderaan de pagina staat een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt.

Tekst van de brief

Beste meneer Jansen,

Uw fiets stond op een plek waar dat niet mag. Daarom hebben wij uw fiets weggehaald en naar de AFAC gebracht. U ontvangt hiervoor een proces-verbaal. In deze brief leest u daar meer over.  

Waarom hebben we uw fiets weggehaald?

Op bepaalde plekken in Zwolle mogen fietsen alleen in fietsenrekken en fietsenstallingen staan. Dat geven we daar aan met verkeersborden. Fietsen die er toch staan, halen we weg. Dat hebben we ook gedaan met uw fiets. Zo voorkomen we overlast en onveilige situaties. 

Kosten

U betaalt € 15. Dat is voor het weghalen van uw fiets. 

Bent u het hiermee niet eens?

Dan kunt u bezwaar maken. Bij deze brief zit informatie waarin staat hoe u dit doet.  

Wetten en regels

Voor dit besluit kijken wij naar wetten en regels. Wilt u weten welke? Het gaat om: 

  • Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:12, lid 1. Hierin staat dat het verboden is je fiets op bepaalde plekken neer te zetten.
  • Gemeentewet, artikel 125. Hierin staat dat de gemeente mag handhaven.
  • Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:25 en 5:29, lid 2. Hierin staat dat de gemeente de kosten van het weghalen van de fiets mag verhalen op de overtreder.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle, via telefoonnummer 14038. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Frits Groen
Afdelingshoofd Beheer, Erfgoed en Gebouwen 

Bijlagen:

  1. Proces-verbaal
  2. Informatie over bezwaar maken

Afbeelding van de brief

Hieronder ziet u een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt. U ziet bijvoorbeeld dat we pictogrammen gebruiken om de tekst nog duidelijker te maken.

Brief Besluit foutgeparkeerde fiets, zoals deze op de mat is beland.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle