Brief: Besluit te lang geparkeerde fiets Lübeckplein

Op deze pagina leest u de aangepaste tekst van de brief 'Besluit te lang geparkeerde fiets'. De ideeën en suggesties van het lezerspanel zijn hierin verwerkt. Onderaan de pagina staat een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt.

Tekst van de brief

Beste meneer Jansen,

Uw fiets stond te lang geparkeerd in het fietsenrek op het Lübeckplein. Daarom hebben wij uw fiets weggehaald. U ontvangt hiervoor een proces-verbaal. In deze brief leest u daar meer over.

Maximaal 4 uur

De gemeente zet zich in om de stationsomgeving schoon, veilig en leefbaar te houden. We willen dat er voldoende ruimte is in de fietsenrekken. Fietsen mogen daarom maximaal 4 uur op het Lübeckplein staan.    

Waarom hebben we uw fiets weggehaald?

Omdat uw fiets er te lang stond, hebben wij een sticker op uw fiets geplakt. Daarop stond dat u uw fiets binnen 4 uur moest weghalen. Op de sticker stond ook dat wij uw fiets anders daarna zouden weghalen. Omdat uw fiets er langer stond, hebben wij uw fiets naar de AFAC gebracht. 

Kosten

U betaalt € 15. Dat is voor het weghalen van uw fiets. 

Bent u het hiermee niet eens?

Dan kunt u bezwaar maken. Bij deze brief zit informatie waarin staat hoe u dit doet.

Wetten en regels

Voor dit besluit kijken wij naar wetten en regels. Wilt u weten welke? Het gaat om:

  • Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:12, lid 2. Hierin staat dat het verboden is je fiets op bepaalde plekken te lang te laten staan. 
  • Gemeentewet, artikel 125. Hierin staat dat de gemeente mag handhaven.
  • Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:25 en 5:29, lid 2. Hierin staat dat de gemeente de kosten van het weghalen van de fiets mag verhalen op de overtreder.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle, via telefoonnummer 14038. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Frits Groen
Afdelingshoofd Beheer, Erfgoed en Gebouwen

Bijlagen: 

  1. Proces-verbaal
  2. Informatie over bezwaar maken

Afbeelding van de brief

Hieronder ziet u een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt. U ziet bijvoorbeeld dat we pictogrammen gebruiken om de tekst nog duidelijker te maken.

Brief Besluit te lang geparkeerde fiets Lubeckplein, zoals deze op de mat is beland.