Brief: Uw mening over betaald parkeren en parkeervergunningen

Op deze pagina leest u de aangepaste tekst van de brief 'Uw mening over betaald parkeren en parkeervergunningen'. De ideeën en suggesties van het lezerspanel zijn hierin verwerkt. Onderaan de pagina staat een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt.

Tekst van de brief

Beste bewoner,

Bewoners van de Appelstraat en Perenstraat geven aan dat er te weinig parkeerruimte in hun straat is. Zij hebben de gemeente gevraagd om een oplossing. Een aantal jaren terug hebben we voorgesteld om betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren. Daar was toen onvoldoende steun voor. Nu wil een aantal bewoners deze oplossing wel graag. Daarom willen we uw mening weten. In deze brief staat hoe u uw mening kunt geven. Wij nodigen u ook uit voor een inloopbijeenkomst. 

Wat is het probleem?

In uw straat mag iedereen de hele dag gratis parkeren. Veel mensen doen dat. Want in de rest van Fruitwijk is een parkeervergunning nodig en moeten mensen betalen voor parkeren. Alleen de Appelstraat en Perenstraat vallen nog buiten dat gebied. 

Wat is de oplossing?

We willen betaald parkeren en parkeervergunningen invoeren. We verwachten dat hierdoor meer parkeerruimte ontstaat voor u en uw bezoek. Op de plattegrond in bijlage 1 ziet u om welke straten het gaat. 

  • Heeft u een auto of motor? En heeft u geen eigen parkeerruimte? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. Daarmee kunt u parkeren in uw eigen straat en in de rest van de wijk. De parkeervergunning kost € 63 per jaar. Een huisgenoot kan ook een vergunning aanvragen. Deze tweede vergunning kost € 130,20 per jaar.
  • Parkeren zonder parkeervergunning kan maximaal 2 uur. Dat kost € 1,20 per uur. Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur, op donderdag tussen 9.00 en 21.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op andere tijden is het parkeren gratis. 
  • Voor uw bezoek kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Die kost € 13,30 per jaar. Hiermee kunt u uw bezoek aanmelden. Uw bezoek kan dan maximaal 18 uur per week gratis parkeren in de wijk. Aanmelden is alleen nodig voor de tijden waarop u betaald moet parkeren.
  • De bedragen worden elk jaar aangepast. 

Wat is uw mening?

Wij willen graag weten of u dit een goede oplossing vindt. U kunt tot en met 30 april 2023 uw mening geven. Dat kan via internet of per post. In bijlagen 2 en 3 leest u hoe. 

Wat gebeurt er met de reacties?

We kijken eerst hoeveel bewoners hun mening hebben gegeven. Dat moet minstens de helft zijn. En van de bewoners die hun mening hebben gegeven, moet meer dan de helft (60%) het eens zijn met de oplossing. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Dat gebeurt in mei. Daarna ontvangt u van ons een brief. 

Als we betaald parkeren en parkeervergunningen invoeren, plaatsen we parkeerautomaten. U krijgt dan eerst informatie over hoe u de vergunningen kunt aanvragen en vanaf wanneer dit kan.  

Inloopbijeenkomst

Wilt u meer weten over de oplossing? Wilt u hierop reageren? Of heeft u vragen? U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst. Die is op woensdag 12 april 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur in wijkcentrum De Fruitboom (Kersstraat 2). 

Vragen

Kunt u niet naar de inloopbijeenkomst komen? En heeft u vragen? Dan kunt u mij op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen op telefoonnummer (038) 498 12 34. Een e-mail sturen naar parkeren@zwolle.nl kan ook. 

Met vriendelijke groet,

Frank de Groot
Adviseur parkeren

Bijlagen:

  1. Aangeschreven bewoners
  2. Uw mening geven via internet 
  3. Uw mening geven via de post

Afbeelding van de brief

Hieronder ziet u een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt. U ziet bijvoorbeeld dat we pictogrammen gebruiken om de tekst nog duidelijker te maken.

Brief lezerspanel parkeervergunning en betaald parkeren 2023