Brief: Voornemen uitschrijven BRP

Op deze pagina leest u de aangepaste tekst van de brief 'Voornemen uitschrijven BRP'. De ideeën en suggesties van het lezerspanel zijn hierin verwerkt. Onderaan de pagina staat een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt.

Tekst van de brief

Beste meneer Schoenmaker,

Wij denken dat u niet meer woont op het adres dat bovenaan deze brief staat. Daarover hebben wij u eerder een brief gestuurd. Helaas hebben wij uw nieuwe adres nog niet ontvangen. Als u geen nieuw adres aan ons doorgeeft, zijn wij van plan om u uit te schrijven. Dat kan vervelende gevolgen hebben. In deze brief leest u wat u moet doen.

Bent u niet verhuisd?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer (038) 498 5188. Of stuur een e-mail naar: adresonderzoeken@zwolle.nl

Bent u wel verhuisd?

Dan bent u verplicht om dat zo snel mogelijk door te geven: 

  • Bent u verhuisd binnen Zwolle? Geef dit dan door via www.zwolle.nl/verhuizen. Of maak een afspraak op het stadskantoor. Dat kan via telefoonnummer (038) 498 5188 of via www.zwolle.nl/afspraakmaken
  • Bent u verhuisd naar een andere gemeente? Neem dan contact op met uw nieuwe gemeente om uw verhuizing door te geven. 
  • Bent u verhuisd naar het buitenland? Geef dit dan door via www.zwolle.nl/vertrek. Heeft u vragen? Bel dan (038) 498 5188. Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 38 498 31 38.

Bent u het niet eens met deze brief?

Dan kunt u uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze. Stuur uw zienswijze naar adresonderzoeken@zwolle.nl. Doe dit uiterlijk 4 weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Wij bekijken dan uw situatie opnieuw. Daarna nemen we een besluit. 

Wat gebeurt er als u niets doet?

Geeft u uw verhuizing niet door? En dient u geen zienswijze in? Dan besluiten wij over ongeveer 4 weken of we u uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). We mogen u dan uitschrijven naar het buitenland, land Onbekend. Dat doen we vanaf de datum van deze brief. 

De uitschrijving kan vervelende gevolgen hebben. U krijgt dan bijvoorbeeld geen uitkering of toeslagen meer. Uw zorgverzekering stopt. U kunt geen paspoort, rijbewijs of regelingen meer aanvragen. We kunnen u ook een boete geven. Die is maximaal € 325. Dat willen we graag voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u uw verhuizing doorgeeft. 

Wetten en regels

Voor deze brief kijken wij naar wetten en regels. Wilt u weten welke? Het gaat om:

  • Wet BRP, artikel 2.39 en 2.43. Daar staat dat u uw verhuizing moet doorgeven aan de gemeente. 
  • Wet BRP, artikel 2.22. Daar staat dat wij u mogen uitschrijven naar land Onbekend.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer (038) 498 5188. Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Of stuur een e-mail naar adresonderzoeken@zwolle.nl

Als u ons belt of e-mailt, wilt u dan het kenmerk van deze brief doorgeven? Het kenmerk is [KENMERK].

Met vriendelijke groet,

Peter Snoek
Sectiehoofd Burgerzaken

Afbeelding van de brief

Hieronder ziet u een afbeelding van de brief zoals de inwoner deze in de brievenbus krijgt. U ziet bijvoorbeeld dat we pictogrammen gebruiken om de tekst nog duidelijker te maken.

Brief Voornemen uitschrijving BRP, zoals inwoners deze in de brievenbus krijgen.