Contractering Integrale Thuisondersteuning 2022 ev

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met ingang van 1 januari 2022 is met 31 aanbiedersexterne-link-icoon een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Met het model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, Sociaal Wijkteamexterne-link-icoon en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. 

De overeenkomsten eindigen op 31 december 2025 met de optie tot verlenging. Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail thuisondersteuning@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Inge de Vries op 06-21152598.