Correctieverzoek persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet? Of zijn ze niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens aan te passen. Dat doet u door een correctieverzoek in te dienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet dit verzoek schriftelijk doen.

Aanvraag

U moet dit verzoek schriftelijk doen. Daarvoor heeft u het aanvraagformulier 'Correctieverzoek Persoonsgegevens' voor nodig. U kunt het formulier hieronder vinden:

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (Deze kopie moet goed leesbaar zijn).
 • Uw buitenlandse document (geboorteakte, huwelijksakte, eventueel met stempels en/of vertaling).
 • Een ingevuld formulier 'Correctie Persoonsgegevens'.

Geregistreerd

U kunt het formulier invullen en naar ons opsturen. Let op: dit kan alleen als het document met uw gegevens in Nederland geregistreerd is. Anders moet u sowieso een afspraak maken.

 • Vul uw persoonsgegevens in.
 • Vul ook de gegevens in die u wilt laten veranderen.
 • Onderteken het formulier.
 • Stuur een kopie van uw geldige paspoort of  identiteitskaart mee.

Formulier opsturen of inleveren

U kunt het formulier naar ons opsturen, maar u kunt ook bij ons langskomen.

Opsturen kan naar:

 • Gemeente Zwolle
 • Afdeling Inwonerszaken
 • Postbus 10007
 • 8000 GA Zwolle

Documenten die de gemeente nodig heeft

De gemeente vraagt uw documenten op bij de gemeente waar ze op dat moment zijn. Bijvoorbeeld documenten als een geboorteakte of huwelijksakte.

Let op: Alle documenten die u inlevert, moeten origineel zijn. U mag dus geen kopie inleveren. Ook moeten ze recent afgegeven zijn.

Buitenland

Als uw geboorte- of huwelijksakte uit het buitenland komt, dan moet u die persoonlijk inleveren. Dat doet u samen met het correctieverzoek. Als ze in het buitenland geregistreerd zijn, kan de gemeente ze namelijk niet zelf aanvragen.

Onvangstbewijs

Na het inleveren van uw document(en) krijgt u een ontvangstbewijs mee. Na een paar weken kunt u ze weer ophalen.

Speciale stempels op documenten (legalisatie of apostille)

Een apostillestempel is een stempel of sticker waarmee landen een document kunnen legaliseren. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een tolk/vertaler. Deze moet een eed hebben afgelegd (beëdigd) en erkend zijn. Meer informatie over de apostillestempel of legalisatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Voorwaarden aan buitenlandse documentenexterne-link-icoon (zoek op land).

Zo lang duurt het om gegevens te wijzigen

Het gemeentebestuur neemt een besluit om uw gegevens te wijzigen. Dat doen zij binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. U krijgt per post bericht over dit besluit.

Kosten

Een correctieverzoek voor het aanpassen, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis.

Contact

Heeft u vragen over dit product? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.