auto iconDeelvoertuigen

Zwolle groeit en het aantal auto's, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen, worden ze beter gebruikt. En zijn er minder nodig. Zo werken we aan een autoluwe binnenstad en ontstaat er meer ruimte op straat. Ook draagt deelmobiliteit bij aan belangrijke thema's zoals de mobiliteitstransitie en duurzaamheid.
In onze stad worden deelauto’s al enkele jaren gebruikt (Greenwheels, Amber Wheels, Mywheels). Sinds 2022 worden ook elektrische deelscooters aangeboden. De gemeente werkt aan een actieplan deelmobiliteit en aan regels om de groeiende deelmobiliteit in goede banen te blijven leiden. De behoeften van inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Verder kijkt de gemeente hoe overlast van deelvervoer zoveel mogelijk voorkomen en beperkt kan worden. Naar verwachting is in het eerste kwartaal van 2024 het actieplan deelvervoer gereed.

Gebruik maken van een deelvoertuig: Hoe werkt het

Elektrische deelscooter

Wilt u gebruik maken van een elektrische deelscooter? Dan heeft u de app van de aanbieder nodig. Met deze app zoekt u naar een scooter bij u in de buurt, reserveert en activeert u deze en beëindigt en betaalt u de rit.

Ga voor meer informatie over tarieven en werkwijze naar de website van de aanbieder.

Deelscooter:

Deelauto

Wilt u gebruik maken van een deelauto? Dan heeft u de app van de aanbieder nodig. De aanbieders van deelauto’s zijn:

Met de app van de aanbieder reserveer en opent u een deelauto. Na afloop van de rit zet u de auto terug op dezelfde parkeerplaats waar deze is opgehaald.

Inwoners van Zwolle kunnen hun eigen auto aanbieden om te delen. Dit gaat via het platform SnappCar. Op de website van SnappCar vindt u meer informatie en de auto's die gedeeld worden:

Spelregels gebruik deelvoertuig

Wanneer u gebruik maakt van een deelvoertuig, houdt u zich uiteraard aan de verkeersregels. Zo moet u zich bijvoorbeeld houden aan de maximale snelheid en parkeerregels.

Het parkeren van een deelvoertuig


Zorg ervoor dat u uw deelvoertuig op de juiste manier achterlaat. Denk hierbij aan de omgeving. Zo laten we deelscooters bijvoorbeeld niet midden op de stoep achter. Voor elk deelvoertuig gelden andere regels wat betreft parkeren:

Deelauto parkeren: wanneer u gebruik maakt van een deelauto, kunt u de auto alleen op de daarvoor aangewezen plekken parkeren. Zie de parkeerborden ‘autodate’.

Deelscooter en -fiets parkeren: wanneer u het deelvoertuig toch op de verkeerde manier of plek achterlaat, kunnen inwoners een klacht indienen. De aanbieder neemt vervolgens contact met u op. Wanneer u een deelvoertuig te vaak verkeerd parkeert, wordt uw account geblokkeerd. U kunt geen gebruik meer maken van het deelvoertuig. 

Verboden gebieden voor parkeren


De gemeente Zwolle heeft een kaart opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelscooter of deelfiets niet worden geparkeerd en mag de transactie niet worden afgemeld. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parken. Hieronder vindt u de kaart met verboden gebieden.

U kunt ook een grotere weergave van de kaart openen.

Melding overlast deelvoertuigen

Het mogelijk dat u een verkeerd geparkeerde deelvoertuig tegenkomt. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Helaas kunnen wij als gemeente de gebruiker van het deelvoertuig hier niet direct op aanspreken. Aanbieders kunnen dat wel. Zij vervullen een belangrijke rol in het tegengaan van overlast op straat. Ook zijn aanbieders als eigenaar verantwoordelijk voor het reageren op klachten en het aanspreken van de gebruiker. 

Meld een klacht bij de aanbieder

De gemeente en de aanbieders hebben afspraken gemaakt over wat te doen bij klachten. Ook hebben we regelmatig contact met de aanbieders hoe we eventuele overlast kunnen verminderen. Daarnaast monitoren wij ook of er overlast is op de straat.

Staat er toch een deelvoertuig verkeerd geparkeerd? Dan kunt u een klacht indienen direct bij de betreffende aanbieder. Fijn dat u hier de tijd voor neemt. Zo gaan we samen de overlast tegen. 

Verkeerd geparkeerde deelscooter of -fiets melden

Verkeerd geparkeerde deelscooters of -fietsen meldt u direct bij de aanbieder. Voor het doorgeven van een klacht is een foto of kenteken niet noodzakelijk.

Verkeerd geparkeerde deelauto melden

Deelauto’s hebben een vergunning voor aangewezen parkeerplekken. Deze plekken zijn aangegeven met een bord ‘Autodate’. Staat een deelauto verkeerd geparkeerd dan kunt u daar een melding van doen via ons meldingsformulier

Klachtenformulieren

Meld een klacht bij Bird via een formulier, via mail op hallo@bird.co of telefonisch op +31 20 721 81 14. We hebben met de aanbieders afgesproken dat u een terugkoppeling krijgt van wat er met de melding is gedaan. 

Informatie voor aanbieders

De gemeente Zwolle heeft per 1 juni 2022 vijf deelvervoeraanbieders een vergunning verleend. Deze geldt voor de komende twee jaar. Het gaat om Check en Felyx voor de deelscooters en Go Sharing, Dott en Bird voor de deelfietsen. Aanbieders mogen maximaal 150 scooters of fietsen plaatsen.

Vergunning nodig


In 2021 is Go Sharing gestart met het aanbieden van deelscooters. Op 25 mei 2021 is de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze biedt de mogelijkheid om de komst van aanbieders van deelmobiliteit te reguleren. Aanbieders van deelvervoer hebben nu een officiële vergunning nodig.

Afspraken met aanbieders deelvervoer


Zwolle heeft geleerd van de ervaringen met de deelscooters tot nu toe. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om grip te houden op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Daarom maakt de gemeente afspraken met aanbieders van deelvervoer, bijvoorbeeld over de plekken waar de deelvoertuigen wel en niet gestald mogen worden. Doordat aanbieders een vergunning nodig hebben, kan een aantal zaken juridisch geregeld en gewaarborgd worden. De gemeente en de aanbieders willen er samen voor zorgen dat Zwolle profiteert van de mogelijkheden van het deelvervoer en dat er zo min mogelijk overlast is. Daarom zijn er een aantal duidelijke afspraken:

  • Voor deelfietsen en -scooters gelden dezelfde regels voor het stallen als voor gewone fietsen en scooters.
  • Iedere aanbieder mag maximaal 150 fietsen of scooters plaatsen.
  • De aanbieders zorgen ervoor dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen of scooters zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit gebeurt in ieder geval binnen 24 uur. Melden kan direct bij de aanbieder.
  • De aanbieders verdelen de scooters en fietsen gelijkmatig over de stad.
  • De aanbieders zorgen ervoor dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden, om zo drukte op straat en mogelijke overlast in de nacht te voorkomen. 

Aanvragen vergunning


Op dit moment is het niet mogelijk om een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van deelvervoer in Zwolle. In 2024 start een nieuw vergunningentraject. Tegen die tijd vindt u hier meer informatie.
Per 1 juni 2022 hebben vijf deelvervoeraanbieders een vergunning ontvangen voor het plaatsen van deelscooters en -fietsen in Zwolle.
De aanvragen en de plannen van de aanbieders zijn zorgvuldig beoordeeld door de gemeente en voldoen aan de eisen om voor een vergunning in aanmerking te komen. Aanvragers zijn geïnformeerd over de gunningsbeslissing en het vervolgproces.

Verboden gebieden deelscooters en -fietsen


De gemeente Zwolle heeft een kaart opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelscooter of deelfiets niet worden geparkeerd en mag de transactie niet worden afgemeld. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parkeren. Hieronder vindt u de kaart met verboden gebieden.