Denkt en doet u mee?

De Zwolse Spoorzone is volop in beweging. Het gebied is een populaire plek om te wonen, werken, leren en ontspannen. En er stappen dagelijks duizenden reizigers in de trein of bus. 

Spoorzone Zwolle is de afgelopen jaren steeds meer ontdekt en zal de komende jaren doorgroeien naar een belangrijke hotspot in Nederland. Deze plek is hét innovatie- en creatieve hart van de hele regio, boordevol vernieuwing, slimme techniek, creativiteit en cultuur. Samen met de oude binnenstad vormt de Spoorzone het nieuwe Zwolse centrum.

De komende jaren komt er niet alleen meer werk- en leerruimte voor makers, er komen ook veel meer woonplekken voor iedereen die graag in het centrum woont.

Dit wordt de nieuwe innovatieve en creatieve hotspot van Regio Zwolle

Wie denken allemaal mee?

Om de beoogde ontwikkeling van de Spoorzone waar te maken is slag- en daadkracht nodig. Niet alleen als het gaat om de ‘hardware’, zoals nieuwe gebouwen en een fijne omgeving. Maar ook om de ‘software’, dat wat mensen straks in het gebied doen.

Gelukkig voelen veel mensen zich verbonden met dit deel van Zwolle. Plannen maken doen we dan ook samen met de inwoners, bezoekers en gebruikers van het gebied. Ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid hebben daarom samen het initiatief genomen en slaan de handen ineen. Samen zorgen zij ervoor dat de gewenste initiatieven op het gebied van economie, cultuur en onderwijs hier straks bij elkaar komen. De bewoners denken al sinds 2016 mee over de toekomst van hun woonomgeving.

Ook de bewoners die in de omliggende wijken wonen, en bijvoorbeeld uitkijken op de Spoorzone, praten mee over de toekomstplannen. Daarnaast zijn er ook belangengroepen die meedenken, allemaal kijkend door hun eigen bril. Bijvoorbeeld vanuit het onderwerp 'milieu', 'wonen' of 'de fietser'.

Wie werken er samen?

De gemeente vindt het belangrijk dat gebouweigenaren, initiatiefnemers, enzovoort, samen plannen maken en hierin buurtbewoners en andere betrokkenen meenemen. We vinden het belangrijk om de ideeën en wensen van hen allemaal te horen. Zo worden de plannen beter.

Maar ook is samen optrekken in verschillende ontwikkelingen belangrijk. Want zo wordt het gebied meer één geheel en voelen de bewoners, gebruikers en bezoekers zich meer betrokken bij de plek. In de Spoorzone zijn daarom verschillende coalities gevormd. Deze coalities bestaan uit partijen met plannen voor de Spoorzone.

ECO-team

Ook wordt er een samenwerkingsverband gevormd voor de economische, culturele en onderwijs ontwikkeling van de Spoorzone: het zogenoemde ECO-team. 'ECO' staat in dit geval voor 'economie, cultuur en onderwijs'.

In het team zitten straks ambassadeurs, specialisten, investeerders en kwartiermakers vanuit de verschillende sectoren. In het komende jaar zal een stichting worden opgericht om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Uiteraard zal het team nauw samenwerken met alle andere betrokkenen en organisaties die meedoen en meedenken over de toekomst van de Spoorzone. 

Deze stappen kunnen gezet worden dankzij de RegioDeal-gelden. Dit is een bijdrage van het Rijk om de brede welvaart in de regio te stimuleren. Het versterken van de economie, en de sectoren cultuur en onderwijs in Regio Zwolle is daar onderdeel van.

Wie neemt er besluiten, en wat is er al besloten?

Als een idee of plan verder is uitgewerkt en onder andere buurtbewoners hebben meegedacht, wordt het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen dan een besluit over het plan en zullen het voorleggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad zijn gekozen door Zwollenaren. De Zwolse gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen in de Spoorzone (en in de rest van de stad).

De raad heeft de afgelopen jaren de volgende uitgangspunten bepaald:

Spoorzone Zwolle ontwikkelt door - denkt en doet u ook mee?


Wilt u meedenken en -doen in het maken van verdere plannen? Wanneer een plan op de agenda van de gemeenteraad staat, kunt u als inwoner of (belangen)organisatie uw mening met de raad delen. Lees op Praat met de Raad meer over de mogelijkheden.

Daarnaast bent u van harte welkom bij de Spoorcafés die wij regelmatig organiseren. Neem verder gerust contact met ons op:

  • Heeft u ideeën of plannen om te ondernemen in de Spoorzone of om daar een (tijdelijk) initiatief te ontwikkelen, en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Zwolle, via A.Mosterman@zwolle.nl of 06 18 45 84 17.
  • Heeft u vragen of opmerkingen over Spoorzone-projecten aan de noordzijde van het station (de binnenstadzijde)? Neem dan contact op met Otto Offereins, directievoerder bij de gemeente Zwolle, via O.Offereins@zwolle.nl of bel 14038.
  • Wilt u in contact komen met het ECO-team? Neem dan contact op met Marius Woldberg via 06 14 04 16 08. 
  • Neem voor algemene vragen en opmerkingen contact op via spoorzone@zwolle.nlexterne-link-icoon.