Dorpsplan Wijthmen

Wat maakt Wijthmen Wijthmen. Wat is er zo eigen aan dit Zwolse dorp en de wijkbewoners? Hoe kan Wijthmen Wijthmen blijven met alle veranderingen die gaan komen zoals woningbouw, nieuwe voorzieningen en de aanpassing van de N35? Deze vragen staan centraal in het Dorpsplan Wijthmen.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak en samenwerking met de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné. De uitvoering zal ook samen en in overleg met de bewoners gebeuren.

Na enkele jaren vertraging zit er weer schot in de uitwerking van het Dorpsplan Wijthmen. De gemeente Zwolle heeft op 29 januari 2018 met twee projectontwikkelaars – Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling (VolkerWessels) uit Apeldoorn - een intentieovereenkomst getekend. Daarin is afgesproken dat zij samen de komende periode de mogelijkheden onderzoeken voor een haalbaar plan voor woningbouw op de locatie nabij het Kulturhus in Wijthmen.

Uitwerking Dorpsplan Wijthmen stap dichterbij

Dorpsplan Wijthmen

Afkoopsom N35

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november 2017 is gesproken over de besteding  van de afkoopsom N35 die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de herinrichting en het beheer van deze Provinciale weg.

De aanwezigen op het Wijkplatform vinden niet alleen de uitgangspunten in het Dorpsplan van belang, maar ook de meningen van de bewoners van Wijthmen en Herfte hierover. Daarom hebben alle wijkbewoners in januari 2018 een brief van de gemeente Zwolle gekregen met een aantal enquêtevragen.

Verslag wijkplatform wijthmen 29 november 2017.pdf

Artikel Elshofbode Afkoopsom N 35

Brief enquête Wijthmen.pdf

Uitslag enquête

Bewoners is de mening gevraagd over de vraag:

Kunt u zich vinden in het voornemen om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

  • De meerderheid van de huishoudens (83%) kan zich vinden in het voornemen;
  • 17% kan kan zich niet vinden in het voornemen;
  • Van de 106 respondenten in Wijthmen is 77% positief over het voorstel;
  • 96% van de 46 respondenten uit Herfte is positief over het voorstel.

De inwoners die zich niet kunnen vinden in het voorstel, hebben dit toegelicht:

  • Bijna de helft van hen is van mening dat het geld moet worden gestoken in een nieuwe oversteek naar Soeslo.
  • Het buitengebied wordt hierdoor aangetast,
  • De hinder/het probleem wordt verlegd,
  • Het veroorzaakt meer sluipverkeer
  • Er is eerst meer inzicht en beargumentering nodig/gewenst.

Peiling besteding afkoopsom Wijthmen.pdf

Meer over N35 en Kroesenallee