Dorpsplan Wijthmen

Wat maakt Wijthmen Wijthmen. Wat is er zo eigen aan dit Zwolse dorp en de wijkbewoners? Hoe kan Wijthmen Wijthmen blijven met alle veranderingen die gaan komen zoals woningbouw, nieuwe voorzieningen en de aanpassing van de N35? Deze vragen staan centraal in het Dorpsplan Wijthmen.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak en samenwerking met de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné. De uitvoering zal ook samen en in overleg met de bewoners gebeuren.

Nieuwsbrief Wijthmen augustus 2018

Nieuwsbrief Wijthmen zomer 2019.pdf

Dorpsplan Wijthmen

Woningbouw en Kroesenallee

Voor de bewoners van Wijthmen is een bijeenkomst geweest over de nieuwbouw en de aanpassing van de Kroesenallee op donderdag 28 februari 2019.  

De projectontwikkelaars Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling (VolkerWessels) uit Apeldoorn hebben de mogelijkheden onderzocht voor een haalbaar plan voor woningbouw op de locatie nabij het Kulturhus in Wijthmen. Zij hebben deze avond een toelichting op het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan en op de doortrekking van de Kroesenallee.

Presentatie Dorpsplan Wijthmen Woningbouw en Kroesenallee.pdf

Presentatie Dorpsplan woningbouw en Kroesenallee 2.pdf

Bewoners hebben hun reacties en opmerkingen kunnen geven op de plannen.

Wethouder Ed Anker op Twitter: "Wijthmen heeft lang moeten wachten, maar vanavond hebben de bouwers Kreator en Loostad dan eindelijk schetsen van het dorpsplan kunnen laten zien. Bijna negen jaar nadat het dorp zelf initiatief nam voor een uitbreidingsplan. Blij en ook opgelucht dat we hier nu staan."

De werkzaamheden aan de Kroessenallee staan gepland voor eind 2019.

Artikel Stentor 1 maart 2019

Verslag bijeenkomst Wijthmen 28 februari 2019.pdf

Afkoopsom N35

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november 2017 is gesproken over de besteding  van de afkoopsom N35 die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de herinrichting en het beheer van deze Provinciale weg.

De aanwezigen op het Wijkplatform vinden niet alleen de uitgangspunten in het Dorpsplan van belang, maar ook de meningen van de bewoners van Wijthmen en Herfte hierover. Daarom hebben alle wijkbewoners in januari 2018 een brief van de gemeente Zwolle gekregen met een aantal enquêtevragen.

Verslag wijkplatform wijthmen 29 november 2017.pdf

Artikel Elshofbode Afkoopsom N 35

Brief enquête Wijthmen.pdf

Uitslag enquête

Bewoners is de mening gevraagd over de vraag:

Kunt u zich vinden in het voornemen om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

  • De meerderheid van de huishoudens (83%) kan zich vinden in het voornemen;
  • 17% kan kan zich niet vinden in het voornemen;
  • Van de 106 respondenten in Wijthmen is 77% positief over het voorstel;
  • 96% van de 46 respondenten uit Herfte is positief over het voorstel.

De inwoners die zich niet kunnen vinden in het voorstel, hebben dit toegelicht:

  • Bijna de helft van hen is van mening dat het geld moet worden gestoken in een nieuwe oversteek naar Soeslo.
  • Het buitengebied wordt hierdoor aangetast,
  • De hinder/het probleem wordt verlegd,
  • Het veroorzaakt meer sluipverkeer
  • Er is eerst meer inzicht en beargumentering nodig/gewenst.

Peiling besteding afkoopsom Wijthmen.pdf