Wijthmen

Wijthmen

Het dorp Wijthmen samen met de buurtschappen Herfte en Zalné ligt in een rustieke agrarische omgeving langs de N35. Wijthmen e.o. hoorde in de jaren zestig tot de gemeente Zwollerkerspel. Sinds Wijthmen e.o. onder de gemeente Zwolle valt, zijn er woningen bijgebouwd, maar Wijthmen e.o. is nog steeds meer dorp dan een stadswijk.

Tussen de groene landerijen vind je nog prachtige landhuizen zoals Huize Boschwijk en Huize Soeslo, waar je kunt zien hoe de rijke herenboeren vroeger leefden.

Je kunt in Wijthmen e.o. niet alleen fijn rondwandelen, je kunt er ook heerlijk zwemmen in de Wijthmenerplas.

Wat is de karakteristieke eigenheid en identiteit van Wijthmen, Herfte en Zalné? Hoe kan dat behouden blijven met alle veranderingen die gaan komen? Deze vragen hebben centraal gestaan bij het opstellen van het Dorpsplan Wijthmen in 2010.
Het plan is tot stand gekomen samen met de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné. Ook de uitvoering gebeurt ook in overleg met de bewoners.

Het Dorpsplan Wijthmen is een ontwikkelplan voor de toekomst van Wijthmen, Herfte en Zalné waarin woningbouw, voorzieningen en de aanpassing van de provinciale weg N35 een plaats krijgen. Uitbreiding van het dorp en de buurtschappen gebeurt met behoud van de identiteit en naar de behoeften van de wijkbewoners.

Contact team stadsdeel Oost

Het team van het Wijkservicepunt Oost vormt de schakel tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente. Wijkbewoners van Diezerpoort, Wipstrik, Berkum en Wijthmen kunnen hier terecht met vragen, ideeën en klachten die in hun wijk spelen.

Bezoekadres: Anthonie van der Heimstraat 2a
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Telefoon: (038) 498 25 49
E-mail: wijkservicepuntoost@zwolle.nlexterne-link-icoon
Twitter: Wijkservicepunt Oostexterne-link-icoon
Facebook: Wijkservicepunt Oostexterne-link-icoon