Duurzaam: Biobased en circulair

Hoe zorgen we voor een zo gezond mogelijke omgeving? Tijdens de bouw van de Nieuwe Veemarkt en daarna? Hoe kunnen we de wijk ook voor onze kinderen aantrekkelijk maken? Door bijvoorbeeld na te denken over stikstof, circulaire bouwmaterialen en het verminderen van afval.

Maar ook hoe we regenwater opvangen en onze voeten droog houden bij hevige regenbuien. Al deze onderwerpen staan beschreven in de gebiedsvisie van de Nieuwe Veemarkt.

Duurzaam

Het team van de Nieuwe Veemarkt gaat met al deze vragen aan de slag. Tijdens de uitwerking van het plan komen alle onderwerpen aan bod. Zo maken we een woonomgeving waar het prettig wonen is. Zo wordt de Nieuwe Veemarkt een toekomstgerichte en duurzame leefomgeving.

De wandelaar en de fietser krijgen bijvoorbeeld alle ruimte. Er worden plannen uitgewerkt voor het organiseren van deelmobiliteit, zoals een elektrische deelauto. Ook de woningen worden klaar voor de toekomst en gasloos. De openbare ruimtes worden groen en klimaatadaptief. Er is speciale aandacht voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.

Circulair

Bij het duurzaam omgaan met grondstoffen past een keuze voor materialen met een lage CO2-impact, of materialen die CO2 vastleggen. Dit kan door in de ontwerpfase al na te denken over circulariteit. De verwachting is dat in elk geval een deel van de wijk in niet traditionele materialen gebouwd gaat worden, zoals hout of andere bio-based materialen.

Ook bij de inrichting van de buitenruimte heeft circulariteit de aandacht. In de uitwerking moet gezocht worden op welke manier dit invulling krijgt.

Prijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen

De gemeente Zwolle schreef samen met het College van Rijksadviseurs een prijsvraag uit. De ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen. De prijsvraag heeft betrekking op een kavel op de locatie De Nieuwe Veemarkt. Zwolle wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Aandacht voor groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities; gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien voelen.

Terugblik: Prijsvraag Nieuwe bouwcultuur 7 juli 2023

De gemeente Zwolle heeft in 2023 in samenwerking met Rijksbouwmeester de tweede editie van de landelijke 'Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen' uitgeschreven voor een bouwveld in de Nieuwe Veemarkt.  De ontwerpprijsvraag is gewonnen door Studio Nauta& Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People met het plan Nieuwe Veenmarkt.