Evangelisatieactie zonder geluid

Als u een evangelisatieactie wilt houden, dan moet u daar minimaal 48 uur voor de actie een kennisgeving van doen.
U moet de burgemeester ten minste 48 uur voor de actie schriftelijk in kennis stellen van uw voornemen.

Aanvraag

Dat doet u door een brief te sturen naar:

Stadskantoor
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Contact

Als u vragen heeft over deze kennisgeving neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolleexterne-link-icoon

Plaatselijke beleidsregels:

Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015externe-link-icoon

Wetgeving:

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon