Evenementenlocatie Grote Markt

De Grote Markt (1.100 m2) is het centrale plein van de binnenstad van Zwolle waar verschillende hoofd(wandel/fiets)routes samenkomen. De Grote Kerk ligt aan de Grote Markt. Het plein is een voetgangersgebied met woningen, winkels, horeca, (winter)terrassen, evenementen en de vrijdag- en zaterdagmarkt.

Plattegrond

De Grote Markt wordt met name gebruikt als ondersteuning bij grote evenementen. Voorbeelden van evenementen op deze locatie: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis, (op)tochten en braderieën/markten.

Ondergrond

De Grote Markt is een verhard plein met stenen en keien. Midden op het plein staat het glazen kunstwerk de aartsengel Michaël, de beschermheilige van Zwolle.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoonexterne-link-icoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Vanwege de wekelijkse markten is de Grote Markt op vrijdag van 8.00-15.00 uur en op zaterdag van 8.00-17.00 uur niet beschikbaar voor evenementen.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator via telefoon 14038 (5 cijfers). Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Rondom de Grote Markt liggen diverse horecabedrijven, waarmee u als organisator rekening moet houden en/of  afspraken moet maken.
  • Op de Grote Markt is een standplaatsexterne-link-icoon, die op een aantal dagen is vergund.
  • In de maanden november en december is er ruimte voor de verkoop van oliebollen.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden berekend aan de hand van een capaciteitenanalyse van de locatie. De inrichting van het terrein, zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening, bepaalt het aantal beschikbare m2 (netto oppervlakte).

De aard van het evenement, zoals soort muziek en/ of aanwezige activiteiten etc., bepaalt met welk aantal bezoekers per m2 er gerekend wordt. Mede op basis van deze gegevens wordt bij de vergunningaanvraag beoordeeld of de locatie geschikt is.

Om zelf alvast een inschatting te maken, kan gerekend worden met onderstaande gegevens:

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open luchtexterne-link-icoon.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Technische aansluitingen

Op de locaties zijn zijn diverse stroom-, water- en rioolaansluitingen. Een overzicht kunt u opvragen.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges verschuldigd.