Evenementenlocatie Park de Wezenlanden

Park de Wezenlanden (16.000 m2) is het grootste park van Zwolle. Je kunt er tot rust komen, sporten of een evenement bezoeken. In de directe nabijheid van Park de Wezenlanden staan woningen. De locatie is geschikt voor grote evenementen. Dit kunnen evenementen zijn die op zichzelf staan maar ook die een relatie hebben met de binnenstad kunnen hier prima georganiseerd worden.

Plattegrond

Park de Wezenlanden is een stadspark en wordt daarom ook gebruikt voor sportdagen van scholen en verenigingen. Voorbeelden van evenementen op deze locatie: Bevrijdingsfestival Overijssel, circus en uitvalsbasis voor loopwedstrijden.

Ondergrond

Het terrein is niet verhard. Het veld is opgehoogd en heeft een gestabiliseerde grasmat en een goede drainage.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoonexterne-link-icoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

 • Tussen 2 grote evenementen moet minimaal 2 weken rust zijn in verband met het herstel van de grasmat. In deze periode mogen ook geen op- en afbouwwerkzaamheden plaatsvinden.
 • Haringen en ander bevestigingsmateriaal kunnen tot een beperkte diepte de grond in verband met de drainage.
 • De toegestane belasting is berekend op een maximale aslast van 8 ton. Het terreingewicht van het voertuig mag maximaal 40 ton zijn. Buiten de asfaltpaden dienen rijplaten gebruikt te worden.
 • De asfaltpaden moeten tijdens een evenement vrij blijven voor nood- en hulpdiensten.
 • Er is geen verlichting aanwezig.
 • De ontsluiting is via de zuidelijke toegang vanaf de Wethouder Alferinkweg.
 • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor neemt u contact op met de evenementencoördinator. Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars
 • In Park de Wezenlanden is een horecapaviljoen, waarmee u als organisator rekening moet houden en/of afspraken moet maken.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden berekend aan de hand van een capaciteitenanalyse van de locatie. De inrichting van het terrein, zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening, bepaalt het aantal beschikbare m2 (netto oppervlakte).

De aard van het evenement, zoals soort muziek en/ of aanwezige activiteiten etc., bepaalt met welk aantal bezoekers per m2 er gerekend wordt. Mede op basis van deze gegevens wordt bij de vergunningaanvraag beoordeeld of de locatie geschikt is.

Om zelf alvast een inschatting te maken, kan gerekend worden met onderstaande gegevens:

 • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
 • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

 • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
 • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open luchtexterne-link-icoon.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthmenerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Technische aansluitingen

Op de locaties zijn zijn diverse stroom-, water- en rioolaansluitingen. Een overzicht kunt u opvragen.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges verschuldigd.