Evenementenlocatie Rodetorenplein

Het Rodetorenplein (2.400 m2) biedt een mooi zicht op de Zwolse stadsgracht en de passantenhaven. Het plein ligt op de kop van de Melkmarkt. Door het water rondom het plein heeft het een rustige uitstraling. Het plein is voetgangersgebied en is omringd door horeca, woningen en terrassen. Voor evenementen die een relatie hebben met het water is het een goede locatie. Ook is het Rodetorenplein geschikt als uitvalsbasis voor sportevenementen. Voorbeelden van evenementen die hier plaatsvinden: City Swim, Intocht van Sinterklaas, Zwolse Grachtenrace en Zomerkermis.

Plattegrond

Ondergrond

Het Rodetorenplein is gebouwd op het water en de ondergrond bestaat uit stenen en keien. Onder het plein bevindt zich een waterinfiltratie systeem waarmee regenwater in de bodem wordt opgevangen.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi schoonexterne-link-icoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Het vaarseizoen loopt jaarlijks vanaf Koningsdag tot en met september. In deze periode is het niet mogelijk om gebruik te maken van het havenmeesterkantoor.
  • Verankering op het Rodetorenplein is mogelijk tot maximaal 30 cm in verband met de aanwezige persleiding van het riool.
  • Onder de rijbaan aan het plein liggen een tweetal mantelbuizen, hierdoor kunnen kabels getrokken worden naar de andere zijde van de rijbaan.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de evementencoördinator via telefoon 14038 (5 cijfers). Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Via het Rodetorenplein rijden stadsbussen. Hiermee moet u rekening houden. Als de veiligheid in het geding komt, kan een verzoek tot omleiding gedaan worden bij de gemeente. De gemeente zal een verzoek tot omleiding doen bij de provincie.
  • Op het Rodetorenplein bevindt zich het havenmeesterkantoor, pompput, electriciteitsvoorziening en een wateraansluiting, zie plattegrond

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden berekend aan de hand van een capaciteitenanalyse van de locatie. De inrichting van het terrein, zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening, bepaalt het aantal beschikbare m2 (netto oppervlakte).

De aard van het evenement, zoals soort muziek en/ of aanwezige activiteiten etc., bepaalt met welk aantal bezoekers per m2 er gerekend wordt. Mede op basis van deze gegevens wordt bij de vergunningaanvraag beoordeeld of de locatie geschikt is.

Om zelf alvast een inschatting te maken, kan gerekend worden met onderstaande gegevens:

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open luchtexterne-link-icoon.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthmenerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Technische aansluitingen

Op de locaties zijn zijn diverse stroom-, water- en rioolaansluitingen.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges verschuldigd.