Fietspaden Fietsoppervlak

Helling

De helling in de lengterichting (< 1:20) is onvoldoende flauw als ook mensen in rolstoelen van het fietspad gebruik (moeten) maken. (Dit geldt overigens ook voor een rijbaan voor auto’s.) Dan flauwere helling (en eventueel rustpunten in de helling) gebruiken of alternatief aanbieden.

De helling in de dwarsrichting is belangrijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Het is erg vermoeiend om voortdurend te moeten corrigeren bij het voortbewegen. Deze maat kan conflicteren met het maken van voldoende afschot in de verharding.

Materialisering, stroefheid

  • Bij voorkeur glad; (rood) asfalt, beton (bij alternatieve materialen: stroefheid Waarde 55 conform NEN 2873)

Onregelmatigheden (roosters, kolken, aansluitingen)

  • <  0,02 m
  • Sleuven of roosters haaks op rijrichting (< 0,02 m)