Fietspaden

Fietspaden zijn van belang voor het gebruik door gehandicaptenvoertuigen. Daarvoor is een minimale breedte nodig. Daarnaast kunnen zogenaamde ‘vergevingsgezinde’ fietspaden (o.a. breder en beter gemarkeerd) het fietsen beter mogelijk maken voor sommige ouderen en anderen met beperkingen die nog wel kunnen fietsen. Uit ongevalscijfers blijkt dat relatief veel slachtoffers fietsers zijn. De oudere fietser is daarbij een extra kwetsbare groep. Het is echter senioren aan te raden de fiets te blijven gebruiken. Fietsen is goed voor de gezondheid en het biedt senioren de mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. De uitdaging is om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken. Dit vereist fietsinfrastructuur die ook veilig is voor de oudere fietser.