Fietspaden Verlichting en zichtbaarheid

Verlichting

  • Geleidelijke overgangen van licht naar donker en andersom.
  • Voor verlichting wit licht toepassen zorgt voor voldoende contrast.
  • Het lichtniveau op conflictvakken is minstens 1,5 keer het niveau van de aansluitende wegvakken.

Zie voor meer informatie: Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 13201-1.

Zichtbaarheid en contrast

  • Duidelijk contrast tussen fietspad en berm
  • Bij dubbelzijdig fietspad asmarkering toepassen
  • Fietspaaltjes en andere obstakels markeren