Fietspaden Tekens en bewegwijzering

Tekens

  • Fietsstroken worden aangegeven door het fietssymbool

Fietsstroken zijn herkenbaar door het fietssymbool. Vaak wordt de herkenbaarheid ondersteunt door het toepassen van rood asfalt, maar dit is niet verplicht. Fietsstroken hebben een wettelijke status, er mag niet op of naast geparkeerd of stilgestaan worden. Bromfietsers mogen ook geen gebruik maken van de fietsstrook.

Verkeersborden

  • Bij verplicht fietspad borden G11 en G12 plaatsen.
  • Bij verplicht fiets/bromfietspad borden G12a en G12b plaatsen.

Welk bord wordt toegepast is afhankelijk van de plek van de bromfieters in het verkeer. Binnen de bebouwde kom is het uitgangspunt dat de bromfiets zich zoveel mogelijk op de rijbaan bevindt.