Geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens

Elke burger heeft het recht om geheimhouding te vragen van zijn persoonsgegevens. Dit kan alleen voor het verstrekken van gegevens aan ‘derden', zoals maatschappelijke instellingen.

Beschrijving

We mogen uw gegevens wel verstrekken aan de (semi)overheidsinstanties. Zij zijn hiervoor door het Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) gemachtigd. We noemen ze ook wel afnemers.

Afnemers

Afnemers zijn bijvoorbeeld:

 • Pensioenfondsen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Belastingdienst
 • Ministeries
 • Gemeenten

Zij hebben persoonsgegevens vooral nodig om hun wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.

Derden

Instanties die geen afnemer zijn, noemen we derde. Bijvoorbeeld:

 • Incassobureaus
 • Postorderbedrijven
 • Particuliere bedrijven
 • Burgers.

Derden worden verdeeld in drie groepen:

 • Verplichte derden
 • Bijzondere derden
 • Vrije derden

Verplichte derden

Dit zijn instanties zoals deurwaarders, notarissen of advocaten. Zij  moeten kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure. Als het gemeentebestuur besluit om wel gegevens te verstrekken, dan laten ze u dat weten. De gemeente moet dan het belang van uw geheimhouding afwegen tegen het belang van die 'verplichte derde'.

Bijzondere derden

Hierbij horen:

 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), waarbij enkele kerkgenootschappen zijn aangesloten. Opzeggen hiervan kan eenvoudig via de sila-websiteexterne-link-icoon
 • Pensioenfondsen en -verzekeraars
 • Spaar- en VUT-fondsen
 • Krediet- en effecteninstellingen
 • Beleggingsinstituten.

De gemeente verstrekt alleen gegevens aan deze groep als zij geautoriseerd zijn door de minister van BZK. Behalve voor de SILA is geheimhouding niet mogelijk.

Vrije derden

De gemeente verstrekt alleen gegevens aan deze groep als ze in de GBA-beheersregeling van de gemeente Zwolle staan. De verstrekking aan vrije derden worden in twee groepen verdeeld:

 • Voor ideële en maatschappelijke doelstellingen.
 • Voor particuliere belangen, maar geen commerciële belangen.

Wat wordt er aan vrije derden verstrekt

 • Naam
 • Geslachtsnaam (ex)echtgenoot
 • Gebruik geslachtsnaam (ex)echtgenoot
 • Adres
 • Gemeente van inschrijving
 • Geboortedatum
 • Datum van overlijden

De gemeente verstrekt deze gegevens uit het persoonsregister en/of uit het archiefregister. Uitgangspunt is altijd dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad.

Aanvraag

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens digitaal aanvragen of opheffen.

Digitale aanvraag met DigiD-inlogcode

Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens met DigiD inlogcodeexterne-link-icoon

Als u kiest voor het formulier mét DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld. U kunt een e-mail ter bevestiging thuis ontvangen en u kunt uw aanvraag bekijken in 'mijn loket'.

Bij aanvraag aan de publieksbalie

Hiervoor moet u een afspraak maken. Let op: neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Maak uw afspraakexterne-link-icoon

Kosten

Een geheimhoudingsverzoek doen is gratis.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.