default iconHerinrichting Stinspark

Het Stinspark is een park in Zwolle in de wijk Westenholte. Het ligt op de locatie waar vroeger Kasteel Voorst stond.

Wethouder Monique Schuttenbeld geeft de aanzet tot het community kunstwerk.

Het park is een buurtpark en wordt opnieuw ingericht tot een plek

  • waar de historie weer zichtbaar is,
  • de buurt elkaar kan ontmoeten en
  • waar alle mogelijke vormen van cultuur en evenementen kunnen plaatsvinden.

Samen optrekken

De herinrichting van het Stinspark is een buurtinitiatief vanuit een speciaal opgerichte Stichting Stinspark van Voorst tot Verder. Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort hebben samen het ontwerp voor het nieuwe park gemaakt. De gemeente Zwolle verzorgt de verdere uitwerking en realisatie. Op 10 september 2021 werd de laatste versie van het ontwerp aan de wijk gepresenteerd. Wethouder Monique Schuttenbeld onthulde het definitieve ontwerp.

Ontwerp

Het ontwerp van het park is ambitieus. De archeologie vormt daarbij de basis. In het ontwerp worden de verschillende lagen zoals grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel weer zichtbaar en beleefbaar. De structuur van het ontwerp verwijst naar de vroegere plattegrond van het kasteel en zijn omgeving. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar worden gemaakt in het landschap ontstaan een natuurlijk amfitheater, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen.

Kunst en klimaat

Op de plek van de hoofdburcht komt een kunstwerk waar kinderen kunnen spelen. Het park wordt klimaatbestendig door het toevoegen van bomen en groen en door het vergroten van de watergangen. Zo kan regen beter worden opgevangen. Het maakt het park aantrekkelijk en verhoogt de leefbaarheid voor de wijk. Met beplanting worden de grachten uit de middeleeuwen weer zichtbaar gemaakt. Verder is er ruimte gereserveerd voor een hondenlosloopterrein, dierenweide en JOP (jongerenontmoetingsplaats).

Historie

Op de plek van het huidige park heeft ooit het machtige kasteel van de heren van Voorst gestaan. In 1362 werd het kasteel door de legers van de steden Zwolle, Kampen en Deventer onder leiding van de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, met de grond gelijk gemaakt. Op de plek waar het kasteel heeft gestaan, ligt nu een park. Het terrein is een archeologisch rijksmonument. Het enige in Zwolle.

Archeologie

Vandaar dat het team Archeologie van de gemeente Zwolle eerst archeologisch onderzoek gaat doen in het Stinspark. In het onderzoek participeren buurtbewoners, schoolkinderen en andere geïnteresseerden. Dit is uniek in Nederland.

Zij hebben onderzoeksvragen ingediend en gaan samen met de archeologen op zoek naar de antwoorden. Ze helpen tijdens het onderzoek ook daadwerkelijk mee, bijvoorbeeld in het veld of met literatuuronderzoek. Daarnaast vinden er in samenwerking met Stadsmuseum ANNO allerlei activiteiten plaats. Het onderzoek geeft dus uiteindelijk een antwoord op algemene, wetenschappelijke vragen én vragen van buurtbewoners. Historisch erfgoed is immers van iedereen!

Planning

Op vrijdag 9 september 2022 is symbolisch het startsein gegeven voor de herinrichting.  In 2023 start de daadwerkelijke herinrichting van het park en in 2024 is de afronding.

  • In februari 2023 gaat de gemeente eerst 24 Iepen verplaatsen in het Stinspark. Met Zwolle Groenstad is afgesproken dat de bomen met een goede levensverwachting een andere plek krijgen in het park. De minder vitale bomen worden gekapt. Hier plaatsen we nieuwe bomen voor terug. Zo blijven gezonde bomen behouden voor het park en de wijk en houden we de biodiversiteit in stand. Het Stinspark belooft een prachtig groen park te worden.
  • Daarna gaat in de week van 6 maart 2023 het archeologisch onderzoek van start. Alle mensen die in november deelnamen aan de archeologie workshop in Stadsmuseum ANNO, krijgen een e-mail met de uitnodiging om mee te helpen.

Als u vragen heeft over de herinrichting en de werkzaamheden dan kunt u een e-mail sturen naar stinspark@zwolle.nl

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt onder meer door bijdragen vanuit  de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Erfgoeddeal

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle