Herinrichting Stinspark

Het Stinspark is een park in Zwolle in de wijk Westenholte. Het ligt op de locatie waar vroeger Kasteel Voorst stond.

Wethouder Monique Schuttenbeld geeft de aanzet tot het community kunstwerk.

Het park is een buurtpark en wordt vanaf najaar 2022 opnieuw ingericht tot een plek

  • waar de historie weer zichtbaar is,
  • de buurt elkaar kan ontmoeten en
  • waar alle mogelijke vormen van cultuur en evenementen kunnen plaatsvinden.

Samen optrekken

De herinrichting van het Stinspark is een buurtinitiatief vanuit een speciaal opgerichte Stichting Stinspark van Voorst tot Verder. Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort hebben samen het ontwerp voor het nieuwe park gemaakt. De gemeente Zwolle verzorgt de verdere uitwerking en realisatie. Op 10 september 2021 werd de laatste versie van het ontwerp aan de wijk gepresenteerd. Wethouder Monique Schuttenbeld onthulde het definitieve ontwerp.

Ontwerp

Het ontwerp van het park is ambitieus. De archeologie vormt daarbij de basis. In het ontwerp worden de verschillende lagen zoals grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel weer zichtbaar en beleefbaar. De structuur van het ontwerp verwijst naar de vroegere plattegrond van het kasteel en zijn omgeving. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar worden gemaakt in het landschap ontstaan een natuurlijk amfitheater, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen.

Kunst en klimaat

Op de plek van de hoofdburcht komt een kunstwerk waar kinderen kunnen spelen. Het park wordt klimaatbestendig door het toevoegen van bomen en groen en door het vergroten van de watergangen. Zo kan regen beter worden opgevangen. Het maakt het park aantrekkelijk en verhoogt de leefbaarheid voor de wijk. Met beplanting worden de grachten uit de middeleeuwen weer zichtbaar gemaakt. Verder is er ruimte gereserveerd voor een hondenlosloopterrein, dierenweide en JOP (jongerenontmoetingsplaats).

Historie

Op de plek van het huidige park heeft ooit het machtige kasteel van de heren van Voorst gestaan. In 1362 werd het kasteel door de legers van de steden Zwolle, Kampen en Deventer onder leiding van de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, met de grond gelijk gemaakt. Op de plek waar het kasteel heeft gestaan, ligt nu een park. Het terrein is een archeologisch rijksmonument. Het enige in Zwolle.

Archeologie

Vandaar dat het team Archeologie van de gemeente Zwolle eerst archeologisch onderzoek gaat doen in het Stinspark. In het onderzoek participeren buurtbewoners, schoolkinderen en andere geïnteresseerden.

Zij hebben onderzoeksvragen ingediend en gaan samen met de archeologen op zoek naar de antwoorden. Ze helpen tijdens het onderzoek ook daadwerkelijk mee, bijvoorbeeld in het veld of met literatuuronderzoek. Daarnaast vinden er in samenwerking met ANNO allerlei activiteiten plaats. Het onderzoek geeft dus uiteindelijk een antwoord op algemene, wetenschappelijke vragen én vragen van buurtbewoners. Historisch erfgoed is immers van iedereen!

Planning

Op vrijdag 9 september 2022 is symbolisch het startsein gegeven voor de herinrichting. Naar verwachting start de gemeente in november met de werkzaamheden in het park. In 2023 start de daadwerkelijke herinrichting van het park en in 2024 is de afronding.

De omwonenden krijgen nog bericht over de definitieve planning en start van de werkzaamheden. Als bewoners vragen hebben over de herinrichting en de werkzaamheden dan kunnen zij die mailen naar stinspark@zwolle.nl

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit  de provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Erfgoeddeal

Herinrichting Stinspark uitgesteld door stikstofuitspraak Raad van State

De start van de herinrichting van het Stinspark in Westenholte wordt uitgesteld door de stikstofuitspraak van de Raad van State van vorige week. Door de uitspraak komt de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’ te vervallen. Er moet nu weer vooraf worden bekeken hoeveel stikstof er in de aanlegfase bij een bouw- of herinrichtingsproject vrijkomt en wat daarvan de gevolgen voor de natuurgebieden zijn.

Het Stinspark ligt dichtbij  Natura 2000-gebied (IJssel delta). Dat betekent dat de gemeente tijdens de herinrichting van het park dit gebied niet mag belasten met extra stikstof. We hebben meer tijd nodig om te onderzoeken of we dat dan daadwerkelijk doen. We moeten daarom de start van de werkzaamheden en het archeologisch onderzoek in het Stinspark uitstellen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle