Herinrichting Stinspark

Het Stinspark is een park in Zwolle in de wijk Westenholte. Het ligt op de locatie waar vroeger Kasteel Voorst stond.

Wethouder Monique Schuttenbeld geeft de aanzet tot het community kunstwerk.

Nieuws 

Het Stinspark in Westenholte ondergaat een grote transformatie. De historie van de plek, waar eens het kasteel Voorst stond, wordt in het nieuwe park steeds meer tastbaar. De grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel zijn weer zichtbaar en beleefbaar. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar zijn gemaakt in het landschap is er een natuurlijk amfitheater ontstaan, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen 

Vanaf medio 2024 Stinspark weer open voor iedereen  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste werkzaamheden van het park. Zo wordt het speeltoestel geplaatst, wordt het waterprobleem in de binnengracht aangepakt en wordt er een brug geplaatst over het water naast de scholen. Als dat medio 2024 klaar is, is het park weer geopend voor iedereen.  En kan er weer volop worden gespeeld en gewandeld. 

Feestelijke opening in 2025  
Door de bijzonder natte winter zijn de werkzaamheden in het park uitgelopen, waardoor het park later klaar is dan verwacht. Ook heeft het jonge groen dat laatst is aangeplant tijd nodig om aan te slaan en te groeien. Om het park in volle glorie te openen, vindt de feestelijke opening van het Stinspark plaats in het voorjaar van 2025. Samen met Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder, wordt gekeken naar een mooi programma rondom de opening en de afronding van dit bijzondere project.   

Het park is een buurtpark en wordt opnieuw ingericht tot een plek

  • waar de historie weer zichtbaar is,
  • de buurt elkaar kan ontmoeten en
  • waar alle mogelijke vormen van cultuur en evenementen kunnen plaatsvinden.

Samen optrekken

De herinrichting van het Stinspark is een buurtinitiatief vanuit een speciaal opgerichte Stichting Stinspark van Voorst tot Verderexterne-link-icoon. Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort hebben samen het ontwerp voor het nieuwe park gemaakt. De gemeente Zwolle verzorgt de verdere uitwerking en realisatie. Op 10 september 2021 werd de laatste versie van het ontwerp aan de wijk gepresenteerd. Wethouder Monique Schuttenbeld onthulde het definitieve ontwerp. Begin 2023 is de schep in de grond gegaan. In voorjaar 2024 wordt het park opnieuw geopend.

Ontwerp

Het ontwerp van het park is ambitieus. De archeologie vormt daarbij de basis. In het ontwerp worden de verschillende lagen zoals grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel weer zichtbaar en beleefbaar. De structuur van het ontwerp verwijst naar de vroegere plattegrond van het kasteel en zijn omgeving. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar worden gemaakt in het landschap ontstaat een natuurlijk amfitheater, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen.

Kunst en klimaat

Op de plek van de hoofdburcht komt een kunstwerk waar kinderen kunnen spelen. Het park wordt klimaatbestendig door het toevoegen van bomen en groen en door het vergroten van de watergangen. Zo kan regen beter worden opgevangen. Het maakt het park aantrekkelijk en verhoogt de leefbaarheid voor de wijk. Met beplanting worden de grachten uit de middeleeuwen weer zichtbaar gemaakt. Verder is er ruimte gereserveerd voor een hondenlosloopterrein, dierenweide en JOP (jongerenontmoetingsplaats).

Historie

Op de plek van het huidige park heeft ooit het machtige kasteel van de heren van Voorst gestaan. In 1362 werd het kasteel door de legers van de steden Zwolle, Kampen en Deventer onder leiding van de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, met de grond gelijk gemaakt. Op de plek waar het kasteel heeft gestaan, ligt nu een park. Het terrein is een archeologisch rijksmonument. Het enige in Zwolle.

Archeologie

Vandaar dat het team Archeologie van de gemeente Zwolle eerst archeologisch onderzoek deed in het Stinspark. In het onderzoek deden buurtbewoners, schoolkinderen en andere geïnteresseerden mee. Dit is uniek in Nederland.

Zij hadden onderzoeksvragen ingediend en gingen samen met de archeologen op zoek naar de antwoorden. Ze hielpen tijdens het onderzoek ook daadwerkelijk mee, bijvoorbeeld in het veld of met literatuuronderzoek. Daarnaast vonden er in samenwerking met Stadsmuseum ANNO allerlei activiteiten plaats. Het onderzoek geeft uiteindelijk een antwoord op algemene, wetenschappelijke vragen én vragen van buurtbewoners. Historisch erfgoed is immers van iedereen!

Loodbuskogels en haardkuilen

Op de website van Stadsmuseum ANNOexterne-link-icoon leest u meer over dit onderzoek. Zo werden er 4 loodbuskogelsexterne-link-icoon gevonden. Deze kogels zijn waarschijnlijk bij de belegering van het kasteel in 1362 gebruikt. En een paar weken later kwamen er onverwachts prehistorische sporenexterne-link-icoon tevoorschijn. Zeven haardkuilen uit 7000 voor Christus afkomstig van jagers en verzamelaars. Deze haardkuilen geven een bijzonder inkijkje in de geschiedenis van Zwolle. Dit waren namelijk de eerste bewoners van dit gebied. Wat mogelijk nog interessanter is, zijn de drie crematiegraven die tijdens de opgraving aan het licht kwamen. Deze verbrandde botfragmenten zijn onderzocht door een fysisch antropoloog en zijn 100% zeker menselijk. De crematiegraven zijn inmiddels geborgen en worden nauwkeurig onderzocht.

Via Stadsmuseum ANNO kunt u ook de Podcast(eel) Voorstexterne-link-icoon terugluisteren. Hierin staan de archeologische opgravingen in het Stinspark centraal. 

Planning

Op vrijdag 9 september 2022 is symbolisch het startsein gegeven voor de herinrichting.  In 2023 start de daadwerkelijke herinrichting van het park en medio 2024 is de afronding.

  • In februari 2023 heeft de gemeente 24 Iepen verplaatst in het Stinspark. Met Zwolle Groenstad was afgesproken dat de bomen met een goede levensverwachting een andere plek zouden krijgen in het park. De minder vitale bomen werden gekapt. Hier plaatste de gemeente nieuwe bomen voor terug. Zo blijven gezonde bomen behouden voor het park en de wijk en houden we de biodiversiteit in stand. Het Stinspark belooft een prachtig groen park te worden.
  • Daarna ging in maart het archeologisch onderzoek van start. Alle mensen die in november deelnamen aan de archeologie workshop in Stadsmuseum ANNO konden meehelpen. Het archeologische onderzoek duurde een paar weken.
  • Toen kon de herinrichting van het park beginnen. 
  • In oktober werd de Voorburcht geplaatst. Een kunstwerk van Paul de Kort.
  • In het najaar werd het groen aangeplant.

Als u vragen heeft over de herinrichting en de werkzaamheden dan kunt u een e-mail sturen naar stinspark@zwolle.nl

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt onder meer door bijdragen vanuit  de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Erfgoeddealexterne-link-icoon