Huwelijksbevoegdheid

Gaat u in het buitenland trouwen? Of sluit u in het buitenland een partnerschap? Dan kan de buitenlandse instantie u vertellen welke documenten u hiervoor nodig heeft. In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. De buitenlandse instantie kan u dan vragen om een ongehuwdverklaring of verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Aanvraag

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring (uittreksel Basisregistratie Personen, BRP) vraagt u aan bij de woongemeente.

Al geëmigreerd?

Als u inmiddels geëmigreerd bent, vraagt u de verklaring huwelijksbevoegdheid aan bij de burgerlijke stand van uw laatste woongemeente. De ongehuwdverklaring vraagt u dan aan bij een RNI-gemeente. De gemeente Zwolle is een RNI-gemeente.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • Legitimatiebewijs van beiden
  • Geboorteakte van beiden
  • Bewijs van nationaliteit van beiden
  • Bewijs van beiden dat u op dit moment niet gehuwd bent
  • Bewijsstukken van ontbinding/beëindiging van een vorig huwelijk (als u eerder gehuwd bent geweest).

Soms zijn er nog meer documenten nodig. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand via 14038 (5 cijfers). Dit is het algemene telefoonnummer.

Legalisatie- of Apostillestempel

Mogelijk moeten uw buitenlandse documenten legalisatiestempels of een apostillestempel hebben. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, hebt u ook een vertaling door een beëdigd tolk of vertaler in Nederland nodig.

Meer informatie vindt u op: Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenlandexterne-link-icoon.

Kosten

Voor de kosten van dit product, zie Kosten huwelijken.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.