Informatie over parkeerwijzigingen in de omgeving

Beste meneer/ mevrouw,

In september 2023 hebben we alle bewoners met een brief geïnformeerd over het besluit van het college van burgemeester en wethouders om betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren in een deel van Hogenkamp en een deel van de Indische Buurt. 

Tegen het besluit zijn bezwaarschriften ingediend waarop het college heeft besloten tot een kleine aanpassing van de grenzen van het gebied. De bezwaarmakers zijn geïnformeerd en dit is bekendgemaakt op 26 januari 2024 in het Gemeenteblad op www.overheid.nlexterne-link-icoon. In bijlage 1 ziet u een kaart van het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd. Uw adres valt hier niet onder

Welke verandering gaat u op straat merken in uw buurt? 

In februari 2024 plaatsen we parkeerautomaten en borden voor het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen gaat gelden. Vanaf 1 maart 2024 moet u voor het parkeren op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur betalen voor het parkeren in dat gebied. 

Omdat uw adres buiten het gebied valt, kunt u geen parkeervergunning aanvragen. 

Alleen bewoners en bedrijven binnen het betaald en vergunningen gebied kunnen een parkeervergunning aanvragen. 

Betaald en vergunning parkeren wordt ingevoerd in uw naaste omgeving voor de leefbaarheid en veiligheid. Hierbij hoort ook handhaving en toezicht, dit geldt voor de hele wijk. Op verzoek van een aantal bewoners staan in bijlage 2 de belangrijkste parkeerregels in de openbare ruimte.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar telefoonnummer 14038. Wij zijn iedere maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: parkeren@zwolle.nl

Meer informatie leest u op onze website zwolle.nl/parkeren.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Lylke Bruinsma 
Afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit