Karin van Vilsteren-van Voorst

Startende ondernemingen, startups en impact ondernemers

Zwolle wil een gunstig ecosysteem voor startende ondernemers, startups en impact ondernemers neerzetten, zodat ondernemers in Zwolle blijven, er samengewerkt wordt en ondernemers aangetrokken worden.

Een onderneming die impact maakt is een onderneming die een product of dienst levert en daarbij een maatschappelijk doel nastreeft. Zwolle kiest voor een brede definitie van impact ondernemen.

Wat houdt jouw functie in?

“Startende ondernemers, startups en impact ondernemers brengen vernieuwing en daarmee kansen voor de lokale en regionale economie. Door een stevig netwerk op te zetten én in te zetten, faciliteer, ondersteun en verbind ik hen aan interessante partijen. Daarmee willen we dit type ondernemers behouden voor de stad. Ook wanneer ze groeien.

Dat betekent concreet luisteren wat er speelt, meedenken in oplossingen en als gemeente laten zien dat we doen wat we hebben afgesproken. Ook maak ik, samen met ondernemers en onderwijs, bestaande initiatieven zichtbaar en komen we tot nieuwe initiatieven die bijdragen aan een gunstiger ecosysteem voor startede - en impact ondernemers.

Karin is het eerste aanspreekpunt voor: