Zwolse groeisectoren

Zwolle heeft met het Economisch Perspectief gekozen voor focus op 3 groeisectoren: Health, ICT & E-commerce en Creatieve en slimme (maak)industrie.

Health

Bedrijven en instellingen rond het thema gezondheid zijn te vinden rond het Isala ziekenhuis en Health Valley Netherlandsexterne-link-icoon op Oosterenk.

Wilt u meer weten of meedenken over de ontwikkelingen in de health sector, neem dan contact op met de accountmanager.

ICT & E-commerce

Bedrijven en initiatieven op het gebied van ICT & e-commerce vind je in Zwolle vooral in de Spoorzone. Met partijen als Topcentrum E-commerceexterne-link-icoon, Regio Zwolle IT Platformexterne-link-icoon en met snelgroeiende bedrijven in deze sector, willen we de kansen verder inventariseren.

Wilt u meer weten of meedenken over de ontwikkelingen in de ICT- en E-Commerce sector, neem dan contact op met de accountmanager.

Creatieve en slimme (maak)industrie

Deze sector is sterk verbonden aan de Spoorzone en het stadscentrum. De creatieve en slimme (maak)industrie bestaat uit partijen die invulling geven aan (vernieuwing vanuit) creativiteit en/of technologie. Perron 038externe-link-icoon  en ZWINCexterne-link-icoon zijn daar voorbeelden van.  Het zijn plekken waar ondernemers en onderwijs samen tot innovaties komen. Ook de creatieve industrie, bestaande uit onder ander vormgevers ontwikkelaars en de creatieve sector maakt hier deel van uit. Creative Works brengt partijen in deze sector bij elkaar.

Wilt u meer weten of meedenken over de ontwikkelingen in de creatieve en slimme (maak)industrie, neem dan contact op met de accountmanager.

Impact ondernemers

We staan de komende decennia voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om een samenleving te creëren die gezond is en blijft voor mens en planeet moeten we zorgen dat welzijn, welvaart en welbevinden met elkaar in balans komen. Daarvoor hebben we ondernemers nodig die via hun bedrijfsvoering aan oplossingen bijdragen. Zij zijn de koplopers op het gebied van deze vorm van veranderen. Zij zijn impact ondernemers.

De circulaire economie biedt veel kansen voor ondernemers. Op de website van Regio Zwolle Circulairexterne-link-icoon vindt u alles wat nodig is om aan de slag te gaan met uw circulaire business. Wilt u meer weten of meedenken in ontwikkelingen met betrekking tot circulair ondernemen, neem dan contact op met de accountmanager. 

Ook zijn we in Zwolle gestart met Platform Impact Ondernemen Zwolle. Dit is een overleg tussen impact ondernemers, onderwijs en  overheid. Samen bouwen we aan een gunstiger ecosysteem voor ondernemers en maken we zichtbaar welke ondernemers in Zwolle actief zijn.  Ook werken we actief in Overijssel en Gelderland aan het positioneren van ondernemers die impact maken. Dit doen we op platform Impact Oostexterne-link-icoon.

Wilt u meer weten of meedenken in ontwikkelingen met betrekking tot impact ondernemen, neem dan contact op met de accountmanager.

We willen deze sectoren versterken tot groeiclusters, die voor de hele regio innovatiekracht bevorderen. Samen brengen we belangrijke spelers per groeisector in beeld en inventariseren welke partijen kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van sector tot cluster. Dit met de focus op krachtige netwerkontwikkeling en het versterken van het ondernemersklimaat.