Klaphamer

De risico’s van de klaphamer 

  • gehoorschade door het harde geluid, vooral bij langdurig gebruik zonder goede gehoorbescherming
  • gevaar voor gebruiker en omstanders
  • schade in de omgeving
  • vroegtijdige ontploffing bij het mengen van de poeders (denk aan een vonk door statische elektriciteit).

Regels ronds de klaphamer

De klaphamer en de poedermengsels zijn niet verboden, maar voor sommige poedermengsels is een vergunning nodig.